Prema informacijama kojima raspolaze SB Ferona, za deset dana bi trebalo da se pojave na spisku RFZO sve privatne ustanove koje su potpisale ugovor za 2018. godinu.