Ferona tim više od 10 godina praktikuje koncept jednodnevne dijagnostike steriliteta. Ova metoda implementirana je kao uspešna dijagnostička procedura iz vodećih svetskih centara i bazirana je na najpreciznijim dijagnostičkim metodama za koje je dokazano da najbolje odgovaraju potrebama pacijenata.
 
Dijagnostika infertilnog para je kompleksna: uvek se ispituje par u celini i kao celina, i zbog prirode reproduktivnog starenja mora biti izvedena u najkraćem mogućem roku.
 
Ovaj koncept podrazumeva da se za jedan dan, u toku svega par sati, ispitaju svi relevantni parametri reproduktivne osobine para koji pokušava da ostvari trudnoću – stekne kompletan uvid u stanje, detektuje i otkloni problem i istovremeno im se predloži najbolji plan za dalji tretman.
U Srbiji, jedini praktikujemo ovu dijagnostičku metodu baziranu na endoskopskim procedurama.