Ginekološki pregled u “Feroni” podrazumeva razgovor sa pacijentkinjom sa ciljem dobijanja relevantnih podataka i preduzimanje određenih dijagnostičkih procedura radi zaključivanja o aktuelnom ginekološkom stanju. Pregledi mogu da budu sistematski (preporučljivo je jednom godišnje i kod pacijentkinja bez ikakvih tegoba) i po potrebi (zbog pojave simptoma oboljenja u cilju rane detekcije i dobrih izgleda za izlečenje i očuvanje ginekološkog zdravlja).