Blog image
Etapa u postupku vto: Oplodnja jajne ćelije u laboratorijskim uslovima
Blog image
Una, Mihaela i Đorđe :)
Blog image
Etapa u postupku vto: Aspiracija folikula – vađenje jajnih ćelija
Tribina: Pomerimo granice vantelesnom oplodnjom, Niš
Blog image
Etapa u postupku vto: stimulacija jajnika
Blog image
Postavljanje indikacije za IVF i priprema pacijenta za postupak