Blog image
Dušan i Lazar :)
Blog image
Uspešan rad Ferone potvrdila Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
Blog image
Feroni potrebne medicinske sestre
Blog image
Etapa u postupku vto: Oplodnja jajne ćelije u laboratorijskim uslovima
Blog image
Una, Mihaela i Đorđe :)
Blog image
Etapa u postupku vto: Aspiracija folikula – vađenje jajnih ćelija