Šta radi stručni tim za VTO? – prof. dr Aleksandra Trninić Pjević
Prvi ključ uspeha VTO je dobar tim – prof. dr Vesna Kopitović