ERA test – personalizovani embriotransfer

Uspeh ciklusa VTO zavisi pre svega od kvaliteta embriona i njegovog genetskog potencijala, ali i od adekvatne prijemčivosti sluzokože materice – endometrijuma i njihove međusobne komunikacije.

Iako je u preko 80% slučajeva razlog neuspeha IVF-a neadekvatan kvalitet embriona ponekad je problem i u neadekvatnom endometrijumu.

Za razumevanje uspešne implantacije endometrijuma potrebno je upoznati se i sa pojmom prozora implantacije odnosno vremena i stanja endometrijuma kada je on odgovarajući za prijem embriona i on je u ciklusima VTO najčešće 3-5 dana nakon aspiracije.

Na ovaj proces utiču brojni faktori kako hormonski, na koje pokušavama da utičemo odgovarajućim lekaovima, tako i genetski.

ERA – Endometrial Receptivity Array, predstavlja test koji je razvila institucija Igeonomix, 2009. godine i koji predstavljaju lidere u polju reproduktivne genetike.

Suština testa je genetska analiza 238 gena koji regulišu endometrijalnu receptivnost i da se na osnovu ovog genetskog rezultata ustanovi da li je, i kod dana u ciklusu, endometrijum prijemčiv za prijem embriona i da se samo na osnovu ovog rezultata i sprovede procedura embriotransfer.

Ovaj test je donekle revolucionaran,predstavlja persolanizovani embriotransfer, odnosno sprovođenje procedure kod određenog para ne po ustaljenom protokolu već na osnovu njihovih genetskih karakteristika, i preliminarni rezultati ukazuje da u određenim slučajevima, naročito u slučajevima prethodnih neuspešnih pokušaja doprinose povećanom uspehu vantelesne oplodnje.

FERONA tim sprovodi ovu proceduru u saradnji sa referentnim španskim centrom koji je i razvio ovu procedure tako što se u jednom ciklusu sprovede genetsko ispitivanje uzorka endometrijuma koji se šalje u referntnu laboratoriju, a u narednom ciklusu se na osnovu dobijenih rezultata i po dobijenom protokolu izvodi procedura embriotransfera u tačno određeno vreme.

Za više informacija savetujemo Vam da posetite stranicu http://www.igenomix.com/tests/endometrial-receptivity-test-era/

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više