Specijalna ginekološka bolnica
“Ferona” Novi Sad

Naša misija je da budemo uspešni pružaoci sekundarne zdravstvene zaštite iz oblasti ginekološke delatnosti i biomedicinski potpomognute reprodukcije.


 

Kontakt

Šarplaninska 19, Novi Sad
+381 21 3000 220
office@ferona.rsOpširnije

Specijalna ginekološka bolnica “Ferona” Novi Sad

Naša misija je da budemo uspešni pružaoci sekundarne zdravstvene zaštite iz oblasti ginekološke delatnosti i biomedicinski potpomognute reprodukcije.


Kontakt

Šarplaninska 19, Novi Sad
+381 21 3000 220
office@ferona.rs
Opširnije

Specijalna ginekološka bolnica “Ferona” je rešenjem Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije akreditovana, na period od sedam godina, do 2024. godine.

IVF Vantelesna oplodnja


Vantelesna oplodnja (VTO), odnosno In Vitro Fertilizacija (IVF), predstavlja metodu asistiranih reproduktivnih tehnologija (ART).

Ključna osobina ove tehnologije je da se na odgovarajući način uzimaju i muške i ženske polne ćelije (spermatozoidi i jajne ćelije), koji se potom spajaju u laboratoriji, nakon čega se dobijeni embrion vraća u telo žene.

IVF Vantelesna oplodnja


Vantelesna oplodnja (VTO), odnosno In Vitro Fertilizacija (IVF), predstavlja metodu asistiranih reproduktivnih tehnologija (ART).

Ključna osobina ove tehnologije je da se na odgovarajući način uzimaju i muške i ženske polne ćelije (spermatozoidi i jajne ćelije), koji se potom spajaju u laboratoriji, nakon čega se dobijeni embrion vraća u telo žene.

Najsavremenije metode lečenja steriliteta
Home

PGD i PGS

Home

Faktori rasta za endometrijum

Home

TIME LAPSE Kontinuirani monitoring razvoja embriona

Home

Asistirani Hatching LASER
Najsavremenije metode lečenja steriliteta
Home

PGD i PGS

Home

Faktori rasta za endometrijum

Home

TIME LAPSE Kontinuirani monitoring razvoja embriona

Home

Asistirani Hatching LASER
Savremena, profesionalna medicinska opremaU našoj bolnici koristimo savremenu tehnologiju, kako bismo pružili najlvalitetniju moguću uslugu našim pacijentima:

Home

Najsavremenija endoskopski integrisana operaciona sala

Home

IVF laboratorija po ESHRE standardima

Home

Ultrazvuk poslednje generacije

Home

Asistirani Hatching LASER

Savremena, profesionalna medicinska opremaU našoj bolnici koristimo savremenu tehnologiju, kako bismo pružili najlvalitetniju moguću uslugu našim pacijentima:

Home

Najsavremenija endoskopski integrisana operaciona sala

Home

IVF laboratorija po ESHRE standardima

Home

Ultrazvuk poslednje generacije

Home

Asistirani Hatching LASER

Zašto Ferona?Izbor pravog mesta za tretman infertiliteta predstavlja tešku i veliku odluku koju svaki par koji se suočava sa infertilitetom mora da donese.

Svesni težine ove odluke, ogromnog poverenja koje nam ukazujete, odgovornosti koje iz toga proizilazi i privilegije da učestvujemo u ovom dragocenom i delikatnom periodu vašeg života želeli bismo da naglasimo koje nas to osobine izdvajaju i čine dostojnih epiteta “pravog izbora”.Zašto Ferona?Izbor pravog mesta za tretman infertiliteta predstavlja tešku i veliku odluku koju svaki par koji se suočava sa infertilitetom mora da donese.

Svesni težine ove odluke, ogromnog poverenja koje nam ukazujete, odgovornosti koje iz toga proizilazi i privilegije da učestvujemo u ovom dragocenom i delikatnom periodu vašeg života želeli bismo da naglasimo koje nas to osobine izdvajaju i čine dostojnih epiteta “pravog izbora”.Ferona Fabrika vazduha

Svesni činjenice da jedino najviši standardi opreme i mikroklimatksih uslova garantuju najveću šansu za uspeh ciklusa vantelesne oplodnje odlučili smo da kao i osatali vodeći svetski centri ne pravimo kompromis sa kvalitetom i obezbedimo najoptimalnije uslove, po slovu poslednje reči nauke i tehnologije.

Naša bolnica je jedina medicinska ustanova u zemlji koja ima laboratorije po svetskim i EU standardima, takozvane ČISTE SOBE koje podrazumevaju natpritisak, centralnu klimatizaciju i sterilizaciju vazduha preko 99%.

Ferona Fabrika vazduha

Svesni činjenice da jedino najviši standardi opreme i mikroklimatksih uslova garantuju najveću šansu za uspeh ciklusa vantelesne oplodnje odlučili smo da kao i osatali vodeći svetski centri ne pravimo kompromis sa kvalitetom i obezbedimo najoptimalnije uslove, po slovu poslednje reči nauke i tehnologije.

Naša bolnica je jedina medicinska ustanova u zemlji koja ima laboratorije po svetskim i EU standardima, takozvane ČISTE SOBE koje podrazumevaju natpritisak, centralnu klimatizaciju i sterilizaciju vazduha preko 99%.


Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akreditacija

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.


Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akreditacija

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.

Ferona u brojkama