3D/4D ultrazvuk u trudnoći

Upotreba ultrazvučne energije je poslednjih decenija doprinela drastičnom napretku u savremenom akušerstvu nudeći nam opciju da bezbedno i efikasno sagledamo unutrašnjost organizma majke i ploda i steknemo kvalitetan uvid u građu ploda i okolnih struktura.

Iako i dalje standardan pregled za analizu razvoja ploda predstavlja 2D ultrazvučni pregled u kome se odgovarajućim presecima po utvrđenom redosledu analizira morfologija ploda, napretkom tehnologije i sofisticiranih kompjuterskih programa, savremenim aparatima se danas dobija kompjuterska animacija izgleda bebe u celini ili njenih određenih struktura u celosti, i ovaj vid generisanja slike se naziva 3D slika (ubaciti sliku).Još napredniji aparati nude mogućnost izvođenja ovog procesa takvom brzinom da sliku dobijamo u "realnom vremenu" što se naziva 4D ultrazvuk. Ovo suštinski znači da možemo da analiziramo i pokrete ploda ili njegovih delova koji su prethodno prevedeni u 3D model, odnosno da gledamo plod u celosti kako se kreće, gestikulira i ponaša u materici.

Pored neprocenjivog osećaja za roditelje koji dobijaju komplentiji uvid u izgled i ponašanje svoje bebe upotreba 3D/4D ultrazvuka može imati i prednosti u analizi određenih anomalija i kompletiranju detaljnog pregleda radi potvrde o urednom razvoju, mada se i dalje kao standard za analizu morfologije ploda uzimaju 2D ultrazvučni preseci.

Svakako, ovaj vid pregleda je donekle tehnički zahtevniji, zavisi od više faktora, položaja bebe, stanja u materici, količine plodove vode i veličine ploda, kao i od iskustva operatera koji izvodi sam pregled.

Pacijenti bi u toku trudnoće trebalo da se konsultuju sa svojim doktorom o potrebi i prednosti ovog vida pregleda, kao i o realnim očekivanjima koristi koje sam pregled nosi.

3D/4D ultrazvuk u trudnoći

Upotreba ultrazvučne energije je poslednjih decenija doprinela drastičnom napretku u savremenom akušerstvu nudeći...

pročitajte više

I ekspertni ultrazvučni pregled

I ekspertni ultrazvučni pregled izvodi se rutinski krajem prvog tromesečja od 11. do 14. nedelje trudnoće...

pročitajte više

II ekspertni ultrazvučni pregled

II ekspertni ultrazvučni pregled se naziva još i ultrazvučni sken na anomalije ploda, i izvodi se najčešće od 20...

pročitajte više

CTG i praćenje kondicije bebe

Kardiotokografija (CTG) predstavlja analizu srčanog rada bebe i materičnih kontrakcija majke, i ona predstavlja...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više