Akreditacija SGB Ferona

Akreditacija zdravstvenih ustanova je postupak ocenjivanja kvaliteta njihovog rada, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine, koju sprovodi Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Akreditacija je najstariji i najpoznatiji oblik spoljašnje procene zdravstvenih usluga širom sveta. Akreditacioni proces primenjuje standarde izvrsnosti, samoprocene i veštine zdravstvenih profesionalaca obučenih i angažovanih u okviru timova za proveru.

Akreditacija obuhvata samoprocenu od strane zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njihove efikasnosti u odnosu na postavljene standarde. Spoljašnji tim za proveru, sastavljen od stručnjaka, vrši procenu rada zdravstvene ustanove. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Cilj akreditacije je da usmeri rad rukovodstva i svih zaposlenih kako da unaprede kvalitet svojih usluga u cilju ispunjenja očekivanja pacijenata.

Kada organizacija dobije akreditaciju to ne garantuje da neće imati nikakve propuste, već da ukoliko i kada se takvi propusti dogode, ona poseduje uspostavljen sistem koji ih otkriva, ispravlja i nastoji da obezbedi da ne dođe do njihovog ponavljanja.

SB “Ferona” Novi Sad je Akreditovana u maju 2017. godine na sedam godina.

Poštovani parovi,

Postupak vantelesne oplodnje koji je pred vama sam po sebi predstavlja najuspešnji vid tretmana infertiliteta, ali smatramo da prolazak para a naročito žene,  kroz ovaj delikatan postupak zahteva detaljnu pripremu organizma, kako fizičku, tako i psihičku, čime se obezbeđuje ne samo najveća šansa za uspeh tretmana već i povećeva bezbednost svakog pacijenta.

Iz tog razloga, u skladu sa najsavremenijim stavovima, predlažemo vam da razmotrite obavljanje sledećih pregleda čiji je cilj da optimalizuju stanje organizma i omoguće nam nesmetano, uspešno i sigurno obavljanje postupka vantelesne oplodnje.

Pregled interniste

Brojna stanja iz oblasti interne medicine, poput endokrinoloških poemećaja, prepoznatih ili neprepoznatih oboljenja kardiovaskularnog sistema, disajnih poremećaja, i brojnih drugih mogu pored poznatih zdravstvenih rizika dodatno negativno uticati na tok i ishod vantelesne oplodnje, kao i sledstvene trudnoće. Stoga je od izuzetne važnosti blagovremena detekcija i tretman svih relevantnih internističkih problema radi optimalnog sprovođenja postupka vantelesne oplodne. 

Ultrazvučni pregled dojki

Bolesti dojki često pogađaju žene reproduktivnog doba, i smatra se da bi sve žene kojima predstoji hormonska stimulacija i trudnoća trebalo da urade u okviru predloženog sistematskog pregleda i ultrazvučni pregled dojki, kako bi se

blagovremeno stekao uvid u stanje, otklonile sumnje i bezbedno započeo postupak vantelesne oplodnje.

Konsultacija psihologa

Borba sa infertilitetom sama po sebi predstavlja veliko breme za par, a prolazak kroz postupak vantelesne oplodnje svakako donosi nove izazove, strepnje i strahove koji ukoliko se ne tretiraju na adekvatan način mogu ne samo negativno uticati na kvalitet života već i ugroziti postupak vantelesne oplodnje. Sve relevantne stručne organizacije, sa čime se apsolutno slažemo, insistiraju da svaki par zaslužuje konultaciju psihologa kako bi se što bolje pripremio i osnažio za borbu za potomstvo, postupak vantelesne oplodnje i uspešnu trudnoću.  

Konsultacija nutricioniste 

Ishrana je sastavni deo naših života. Zbog načina na koji živimo često nije adekvatna i zbog toga smo izloženi brojnim zdravstvenim rizicima. Brojna zdravstvena stanja poput gojaznosti, pothranjenosti, insulinske rezistencije mogu negativno uticati na postupak vantelesne oplodnje, i svakako zahtevaju nutricionistički tretman. Dodatno, prolazak para kroz vantelesnu oplodnju kao i prolazak žene kroz dalju trudnoću svakako predstavljaju izazov u kome nam adekvatan nutricionistički tretman može pomoći da  skladu i harmoniji dođemo do cilja.

Kada dolazite kod nutricioniste  potrebno je da donesete urađen lipidni status iz krvi.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.