Akupunktura

Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku proceduru koja se vekovima i milenijumima koristi u tretmanu brojnih bolesti.

Po tradicionalnoj kineskoj medicini ljudsko telo sadrži životnu energiju či, koja putuje kroz telo po definisanim meridijanima, kontroliše sve životne funkcije, i stimulacija određenih pozicija duž ovih meridijana može pomoći u regulisanju ove energije i pomoći u izlečenju.

Interesovanje za ovu proceduru prethodnih decenija postalo je sve veće, tako da se ona danas koristi kao validna, prihvaćena i komplemetarna medicinska intevencija u vodećim svetskim centrima.
U tretmanu infertiliteta, uz procedure vantelesne oplodnje (VTO) upotreba akupunkture može pokazati određeni prednost.

Zapažanja iz literature, kao i naša iskustva, ukazuju da ovaj vid tretmana može koristiti ženama sa slabijom ovarijalnom rezervom kako bi u toku stimulacije dobili veći broj jajnih ćelija, kao i u poboljšanju prokrvljenosti endometrijuma i uspešnijoj implantaciji embriona.

Akupunkturu  možemo koristiti i kao pomoć ženi u uspostavljanju ovulacija, uz spontanu koncepciju, ali i kao podršku paru u postupku vantelesne oplodnje.
Određene studije, publikovane u Nemačkoj, objavile  su čak i dupliranje šanse za uspeh vantelesne oplodnje uz upotrebu akupunkture, dok brojne studije nisu prepoznale ovu prednost.

Iako podeljene, studije u svetskoj literaturi napominju da su ove prednosti moguće u određenim populacijama žena, i ni jedna studija nije dobila štetne efekte akupunkture. Čak i da ne poveća stopu trudnoće u postupku vantelesne oplodnje akupunktiura dovodi do smanjenja stresa kod žene i poboljšanje opšteg stanja što je takođe faktor koji treba uzeti u obzir.

Neuspeli pokušaji vantelense oplodnje

Neuspeli pokušaji vantelesne oplodnje prdstavljaju izvor ...

pročitajte više

Ciklusi sa doniranim jajnim ćelijama

U određenim situacijama kada je broj ili kvalitet preostalih jajnih ćelija ...

pročitajte više

Finansiranje postupaka

Infertilitet predstavlja veliko breme za par ...

pročitajte više

Ishrana i IVF

Kao što vantelesna oplodnja nije “čarobni štapić” koji garantuje uspeh, tako ...

pročitajte više

Psihološka podrška i IVF

Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku procedure koja se vekovima ...

pročitajte više

Akupunktura i IVF

Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku procedure koja se vekovima ...

pročitajte više

Višeplodne trudnoće i vraćanje samo jednog embriona (SET)

Multiple odnosno višeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo više od jednog ploda ...

pročitajte više

Komplikacije vantelesne oplodnje - OHSS

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom – OHSS predstavlja ...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više