Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku procedure koja se vekovima i milenijumima koristi u tretmanu brojnih bolesti.

Po tradicionalnoj kineskoj medicine ljudsko telo sadrži životnu energiju, či, koja putuje kroz telo podefinisanim meridijanima, kontroliše sve životne funkcije, i stimulacija određenih pozicija duž ovih meridijana može pomoći u regulisanju ove energije i pomoći u izlečenju.

Interesovanje za ovu proceduru prethodnih decenija postalo je sve veće tako da se ona danas koristi kao validna, prihvaćena i komplemetarna medicinska intevencija u vodećim svetskim centrima.

U tretmanu infertiliteta, a pogotovo uz procedure vantelesne oplodnje (IVF) upotreba akupunkture može pokazati određeni benefit.

Zapažanja iz literature, kao i naša iskustva, ukazuju da ovaj vid tretmana može koristiti ženama sa slabijom ovarijalnom rezervom kako bi u toku stimulacije dobili veći broj jajnih ćelija, kao i u poboljšanju prokrvljenosti endometrijuma i uspešnijoj implantaciji embriona.

Akupunkturu dakle možemo koristiti i kao pomoć ženi u uspostavljanju ovulacija, uz spontanu koncepciju, ali i kao podrška paru u postupku vantelesne oplodnje.

Određene studije, publikovane u Nemačkoj, našle su čak i dupliranje šanse za uspeh vantelesne oplodnje uz upotrebu akupunkture, dok brojne studije nisu našle ovaj benefit.

Iako podeljene, studije u svetskoj literature napominju da su ovi benefiti mogući u određenim popoulacijama žena, i ni jedna studija nije dobila štetne efekte akupunkture. Čak i da ne poveća stopu trudnoće u postupku vantelesne oplodnje akupunktiura dovodi do smanjenja stresa kod žene i poboljšanje opšteg stanja što je takođe faktor koji treba uzeti u obzir.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.