Antimilerov hormon – AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova, odnosno pokazatelja ovarijalne rezerve.

U biološkom smislu, AMH je glikoprotein iz transformišući faktor rasta (TGF) beta superfamilije, i on se kod žena proizvodi isključivo u granuloza ćelijama preantralnih i manjih antralnih folikula. Gen za Antimilerov hormon lociran je na 19 –om hromozomu.

AMH je od ranije poznat po svojoj ulozi u razvoju polnog (reproduktivnog) trakta kod muškaraca dok je njegova uloga kod žena manje poznata i pretpostavlja se da on služi kao kontrolor preteranog folikularnog rasta, samim tim obavljajući ulogu “čuvara“ ovarijalne rezerve.

Prednosti ovog markera u odnosu na brojne druge su, između ostalog, i u tome što je njegova vrednost tokom celog ciklusa konstantna, i što gotovo nije podložan varijacijama pod uticajem gonadotropina i drugih faktora (preantralni i mali antralni folikuli su gonadotropin nezavisni).

Sve je više dokaza o njegovoj superiornosti kao prediktora ovarijalne rezerve, koji značajno bolje korelira sa smanjenjem ovarijalne rezerve i pula antralnih folikula u odnosu na druge markere

Trenutno su dostupna 2 ultrasenzitivna ELISA testa za detekciju na bazi monoklonalnih antitela koji pokazuju diskutabilnu interpretaciju i ovo je najveći nedostatak testa. Naime, dešava se u praksi da pacijentkinje sa malim vrednostima AMH pokažu odličan odgovor i obrnuto da pacijentkinje sa visokim vrednostima pokažu slab odgovor.

Ipak upotrebom testova najnovije generacije većina anvedenih problema su prevaziđeni, i AMH danas u svetu predstavlja zlatni standard u proceni ovarijalne rezerve, definisanju reproduktivnog potencijala, predikciji vremena menopauze i najbitnije predikcije ovarijalnog odgovora i šanse za trunoću u postupcima vantelesne oplodnje.

Kreiranje savremenog protokola stimulacije u postupku IVF danas se bazira pre svega na vrendostima AMH.

Direktna klinička upotreba AMH danas podrazumeva:

  • praćenje ovarijalnog starenja,
  • test ovarijalne rezerve – marker prevremene ovarijalne insuficijencije,
  • prediktor odgovora, uspeha i potrebne doze lekova u postupcima ART,
  • prediktor dugoročne fertilnosti,
  • skrining i dijagnoza PCOS,
  • koliko žene mogu da odlažu reproduktivne planove,
  • oštećenje ovarijalnog tkiva nakon hirurškog zahvata,
  • prediktor nastupanja menopauze – jedini marker koji longitudinalno pada tokom godina,
  • posebna uloga u onko fertilitetu (odluka koliko pacijent ima šanse za prezervaciju fertiliteta).

Pored problema sa laboratorijskom interpretacijom rezultata, postoje i problem sa kliničkom interpretacijom i donošenjem konsenzusa o referentnim vrednostima.

Suština je u tome da što je manji nivo AMH, manja je i ovarijalna rezerva i obrnuto, ali ponekad su tanke granice između različitih kategorija tako da razlika u testu od svega 0,1, koja se kod svih ljudi vidi čak i da istog dana ponove test, može da svrsta pacijenta u drugu kategoriju.

Zbog praktične primene u svakodnevnom radu se rukovodimo sledećim kriterijumima.

Interpretacija rezultataNivo AMH u krvi (ng/ml)
Visoke vrednosti (često PCOS)>4,0
Normalne vrednosti >1,5-4,0
Niske normalne vrednosti>1,0-1,5
Niske vrednosti>0,5-1,0
Ekstremno niske vrednosti<0,5

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.