I u prisustvu kvalitetnih embriona, čak i u stadijumu blastocite, stopa uspeha se kreće oko 50 % u najboljim centrima i pored hromozomskih ambormalnosti embriona, kao razloga za neuspeh u određenom broju slučajeva navodi se i poremećaj procesa izleganja (hatching) embriona.

Prirodno 5. ili 6. dana razvoja embriona, kada u prirodnim uslovima i dospeva u materičnu šupljinu, embrion treba da probije i napusti spoljašnji omotač koji ga do tada okrućuje i koji ga štiti od spoljašnjih uticaja. Ovaj omotač se naziva zona pellucida, a sam process se naziva izleganje odnosno “hatching” embriona. Kao što je napomenuto poremećaj na nivou ovog procesa se smatra odgovornim za 5-10% slučajeva prethodnih neuspelih IVF pokušaja.

U postupcima zamrzavanja embriona (vitrifikacije) i njihovog naknadnog odmrzavanja radi transfera u matericu još češće vidimo problem u ovom polju.

Asisitirani hatching (AHA) predstavlja postupak – embriološku intervenciju kojim se pomaže embrionu da se pravilno izlegne iz navedene opne stvarajući “rupu” odnosno proctor u zoni pellucidi neposredno pre procedure embriotransfera, uz ideju da ovo doprinosi njegovom lakšeć izleganju, uspešnijoj implantaciji i većoj stopi trudnoće.

AHA se može izvesti na 3 načina:

  • Hemijski AHA rastvorom Tyrod solucije
  • Mehanički AHA, parcijalnom disekcijom zone pellucide
  • Laserski AHA

Prilikom laserskog AHA, koji danas postaje najčešće korišćen, najefikasniji i najprecizniji metod AHA, strogo kompjuterski kontrolisan, maksimalno precizan, i uz upotrebu velikog uvećanja laserski snop se usmerava na određenje delove zone pellucide, dovodeći do njene vaporizacije ili rastvaranja.

Procedura se mora obavljati krajnje oprezno od strane stručnog i obučenog osoblja, kako bi se izbegla oštećenja embriona.

Laserskim snopom se dakle može izvoditi samo istanjivanje zone pellucide (Laser assisted zona thining), ili stvaranje kompletnog proolaza na zoni (Laser assisted zona hatching) i obe procedure se uspešno koriste i u indikovanim slučajevima dovode do uspeha.

Ista tehnika se koristi i za uzimanje ćelija embriona radi genetske dijagnostike – PGD i PGS.

Najčešće indikacije za Laser AHA su:

  • Godine žene preko 37, ili drugi pokazatelji smanjene ovarijalne rezerve
  • Ciklusi u kojima embrioni pokazuju slab kvalitet na osnovu morfološke ocene
  • Embrioni sa zadebljalom zonom pellucidom
  • Prethodni neuspeli pokušaji postupaka IVF (jedan ili više)

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.