“Hvala našoj dragoj profesorki Aleksandri Trninić Pjević. Vaša Jana! “