“Hvala celom timu Ferone i profesorki Aleksandri Trninić Pjevic.
Zahvajujuci dr Aleksandri pozdrav od Vasilija i Aleksandre, mame i tate.”