( kada endometrijum ne može da bude deblji od 7mm )
 
Postoje pacijentkinje koje tokom stimulacije ovulacije u okviru vantelesne oplodnje ne mogu da dostignu zadovoljavajuću debljinu endometrijuma. Nama lekarima je debljina od 7mm i preko, sasvim zadovoljavajuća i povezana je sa dobrim ishodom lečenja.
 
Zašto je nekada endometrijum tanji od 7mm i pored dovoljno velikih i zrelih folikula uz zadovoljavajuće vrednosti estradiola u krvi ?:
 
Razlog može biti da je ranije nekom hirurškom procedurom ( kiretaža, miomektomija ) oštećena bazalna potka materične šupljine iz koje ne može da se obnavlja endometrijum;
 
Inflamatorni uzrok se sve češće navodi. Postojanje infekcije endometrijuma (patološka mikrobiota) može biti uzrok smanjene receptivnosti endometrijuma i danas se predlaže testiranje svih žena sa tanjim endometrijumom, kao i onih sa ponovljenim neuspešnim ishodom vantelesne oplodnje. Podrazumeva se uzmanje uzorka endometrijuma koji se na aparatu za DNK analizu (next generation sequencing ) analizira i determiniše se postojanje odudaranja od fiziološkog miokrobioma. samo uzorkovanje nije neprijatno a lečenje je onda ciljano i zavisi od uzročnika koji su otkriveni.
 
Anomalije materice (milerove anomalije) – pregrađena materica, dvoroga materica se ponekad previde i „tanak endometrijum“ je prvo što pada u oči. Kod ovih pacijentkinja važno je uraditi histeroskopiju i korigovanjem eventualno prisutne problematike se eliminiše problem debljine endometrijuma.
 
Idiopatski
 
Predlog:
 
– uraditi histeroskopiju
 
– uraditi analizu mikrobioma materične šupljine
 
– dati: aspirin ( smanjuje kontraktilnost, inflamaciju, poboljšava cirkulaciju)
 
– dati estrogene (od 6 do 16mg); oralni povećavaju rizik od tromboembolijskih komplikacija, transdermalni su bezbedniji
 
– dati Arginine
 
– G csf- može da se koristi na dan davanja hCG i ponavlja se na aspiraciji ako endometrijum nije deblji od 7mm
 
– PRP- uzimanjem periferne krvi aktiviraju se trombociti i oslobađaju se citokini faktori rasta; 0.5-1 ml se unosi u kavum uterusa 10.dana i može da se ponovi nakon 72h ako je potrebno.
 
– terapija matičnim ćelijama – rezervisana za tvrdokorno ponavljano stvaranje priraslica u meteričnoj šupljini i pored aplikovanog antiadhezivnog gela.
 
Aleksandra Trninić Pjević