ESHRE (evropsko udruženje za humanu reprodukciju) je dalo preporuke za procenu i lečenje PCOS 2018. godine na osnovu sprovedenih istraživanja i medicini zasnovanoj na dokazima, a kroz multidisciplinarni pristup.

1. OGTT se preporučuje kod svih sa BMI preko 25 a ako prekoncepcinalno nije uradjen, uraditi ga pre 24. nedelje u trudnoći.

2. Važno je uneti promene u svakdnevnom životu u smislu redukcije prekomerne težine, ako postoji insulinska rezistencija,time će se u velikoj meri korigovati

3. Gojazne pacijentkinje sa PCOS bi trebalo da provere lipidni profil, da izmere krvni pritisak.

4. Ni jedna dijeta nema dokazane prednosti u odnosu na druge i važno je da se unese manje 500-700 kcal/dan, dakle 30% manje, uz obaveznu fizičku aktivnost.

5. Odrasle osobe bi trebalo da imaju minimum 150 min/nedeljno srednje intenzivne fizičke aktivnosti ili 75 min/nedeljno intenzivne fizičke aktivnosti.

6. Na dnevnom nivou idealno je ostvariti najmanje 30 min aktivnosti (preko 1000 koraka na dan).

Aleksandra Trninić Pjević