Postoje situacije gde se dogovaramo da je u većem interesu bračnog para da sve embrione zamrznemo i u datom ciklusu ne uradimo embriotransfer. Takve situacije su uglavnom neplanirane i doskora kad bismo se suočili sa problemom koji u velikoj meri umanjuje šansu za trudnoćom, nije bilo dobre alternative. Danas zahvaljujući izuzetno dobrim postavkama kriobiologije, preživljavanje embriona je preko 90% i stope trudnoće sa odmrznutim embrionima se približavaju, pa čak i prevazilaze stope u svežem ciklusu.

Zato potpuno opravdano i relaksirano kad god smatramo da ima prepreka ka maksimalno dobrom očekivanim ishodu postupka vantelesne oplodnje, rešavamo se da embrione zamrznemo (sačuvamo) dok se ne stvore optimalni uslovi. 

FREEZE ALL (zamrznuti sve embrione i embriotransfer odgodi za kasnije)

Razmotriti freeze all kod:

  • svih sa sumnjom da će se razviti sindom hiperstimulacije (više od 15 folikula većih od 11mm i /ili više od 20 jajnih ćelija)
  • kod eleviranog PROG na dan hcg
  • kod BRZIH embriona koji žure 
  • kod patologije endometrijuma (polip)

prof. dr Aleksandra Trninić Pjević