U organizaciji Udruženja za humanu reprodukciju i SANU organizovan je, u Beogradu, simpozijum “Novosti u humanoj reprodukciji” pod radnim nazivom ” Od donacije jajne ćelije do donacije mitohondrija: Ima li tu rizika?”. 

Simpozijum „Novosti u humanoj reprodukciji“ se održava svake godine donoseći novine u istraživanju, edukaciji, kvalitativnom napretku i dostignutom stepenu razvoja struke. Program simpozijuma je usredsređen na sadržaj i interakcije između kliničkih i istraživačkih profesionalaca, vodeći računa o napretku tretmana neplodnosti, pre svega novim lekovima, kao i ulogu stem ćelija u humanoj reprodukciji.

Simpozijumu su prisustvovli naučni eksperti, laboratorijski i klinički stručnjaci koji su zajedno pokušali da daju uvid u sve izazove napretka koje nam donose najnovija dostignuća Humane reprodukcije, kao i da razmotre perspektive koje nam nude međunarodni stručnjaci. Ova razmena mišljenja ima cilj da preispita ne samo pitanja tradicionalnog tretmana infertiliteta već i one izazove sa kojima se Humana reprodukcija sreće u svom razvoju.

Prezentaciju je, ispred Ferone, održala embriolog Vera Kremić na temu: “PGT Preimplatacijsko genetsko testiranje na aneuploidije”.