“Puno pozdrava celom timu a najvise nasoj dragoj doktorki Aleksandri Trninic, sve najlepse i najbolje u ovoj godini, ljube vas i vole Mihaela, Una i Djordje Zorjan ❤😘”