Zahvaljujući genetskoj dijagnostici i skriningu embriona možemo da otkrijemo probleme na vreme, a da u matericu vratimo samo zdrave embrione koji imaju potencijal da njihov rezultat bude uspešna trudnoća.
Genetske anomalije su čest uzrok ranih spontanih pobačaja u prvom tromesečju trudnoće. Preimplantaciona genetska dijagnostika nam pomaže da sprečimo takve gubitke.