Sam proces VTO, osim želje i rešenosti parova, zahteva ozbiljnu i kompleksnu pripremu koja podrazumeva niz analiza, pregleda, intervencija koje spadaju u zdravstveni domen, ali i potpunu administrativnu dokumentaciju.