Znanje je ključ slobode i pokreće nas. Istražujmo i činimo svet boljim mestom za život.

Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević i dr Irena Bujas na stručnom skupu “Pergoveris pen: Budućnost je ovde!”, 4. septembar, Beograd.