Ljubav uvek nađe put.

❤
❤
❤

Maksim sa roditeljima u poseti Feroni i drugarima dr Stevanu Milatoviću i med. sestri Danijeli.