Etape u postupku VTO:


Nakon perioda uzgajanja embriona najčešće trećeg dana od aspiracije ili petog dana (ukoliko su embrioni u laboratoriji uzgakani do stadijuma blastociste) par sa odgovornim emrbiologom i lekarom stiče uvid u broj i kvalitet dobijenih embriona nakon čega se zajedno odlučuje o broju embriona koji se vraća u matericu, kao i sudbini eventualnih preostalih embriona (najčešće je savet da se ostatak embriona zamrzne kako bi se mogli sa uspehom koristiti u narednim pokušajima).


Najbolje bi bilo vraćati jedan po jedan embrion kako bi se smanjila šansa za pojavu višeplodnih trudnoća koje nose sa sobom brojne rizike, iako pojedinačno ovaj postupak daje nešto manju stopu trudnoće zbog čega se parovi odlučuju za vraćanje i do 3 embriona u jednom aktu, što je u našoj zemlji zakonski maksimum.


Sama procedura se uzodi u položaju ginekološkog pregleda, u prijatnoj atmosferi, uglavnom pod kontrolom ultrazvuka. Smirenost i pozitivna atmosfera suprijatelji embriotransfera. Procedura je bezbolna i po neprijatnosti (a nip o trajaunju) se ne razlikuje od uzimanja ginekološkog brisa.


Pravilan razvoj embriona kako u organizmu žene, tako i u laboratorijskim (in vitro) uslovima podrazumeva da određenu dinamiku podela oplođene jajne ćelije u kojoj trećeg dana po oplodnji najčešće imamo osmoćelijski embrion, koji daljom kultivacijom napreduje do stadijuma blastociste petog dana po oplodnji.


Blastocista je dakle stadijum u razvoju embriona koji se viđa 5. do 6. dana podele oplođene ćelije i koji po pravilu pokazuje veću šansu da se usadi u telo materice i da trudnoću.


Savremeni laboratorijski uslovi, visoki standardi, obučen kadar i upotreba najsavremenijih i najkvalitetnijih medijuma koji se koriste i u našoj ustanovi, omogućavaju danas nesmetanu kultivaciju gotovo svih embriona do stadijuma blastociste.


Neće svi embrioni doći do ovog stadijuma, pošto embrioni sa hromozomskim abnormalnostima prestanu sa razvojem često u ranoj fazi, tako da će nam kultivacija do blastocite poslužiti kao metoda selekcije najboljih embriona, sa najvećim potencijalom za trudnoću i ponuditi opciju da vraćanjem i manjeg broja embriona ostvarimo trudnoću.
Sam transfer blastociste se izvodi petog dana nakon aspiracije jajnih ćelija, i postoje indicije da i ovaj termin nosi sa sobom i bolju prijemčivost materice pošto više imitira prirodni ciklus (naime i u spontanoj koncepciji embrion dospeva u matericu tek petog dana po ovulaciji i to u stadijumu blastocite).
Nakon embriotransfera žena ostaje na klinici do 2 h radi odmora, nakon čega se otpušta iz bolnice uz odgovarajuću terapiju koja pomaće održavanju trudnoće i savet da sledeća 2-3 dana provede u umerenom kućnom mirovanju anakon toga je dozvoljeno vratiti se redovnim životnim aktivnostima.


10-12 dana nakon embriotransfera testom iz krvi dobijaju se rezultati da li je došlo do trudnoće.