Ginekološki pregled spada u obavezan deo kulture zdravlja svake žene. Podrazumeva razgovor između ginekologa i pacijentkinje, sam pregled žene kao i uključivanje raznih dijagnostičkih procedura koje pružaju bolji uvid u trenutno zdravlje pacijentkinje. Više o ovome govori dr Tatjana Kozarčić.
https://youtu.be/0Hqs2thdROo