Bolesti u trudnoći

Trudnoća je specifično, „drugo“ stanje u životu žene koje dovodi do brojnih promena u funkcionisanju organizma. Pored fizioloških promena sama trudnoća predstavlja predisponirajuće stanje za razvoj određenih zdravstvenih problema, poput urinarnih infekcija, šećerne bolesti u trudnoći, povišenog krvnog pritiska, i drugih stanja, te redovna kontrola ovih stanja predstavlja sastavni deo brige o zdravlju trudnice.

Svedoci smo da savremena medicina omogućava ljudima sa brojnim hroničnim oboljenjima da vode kvalitetan i produktivan život, kao i da planiraju potomstvo što nije bio slučaj u tolikoj meri u prošlosti.

Odlaganje trudnoće za starije životno doba, upotreba savremnih metoda lečenja steriliteta dodatno doprinose tome da se sve veći broj žena sa raznim hroničnim oboljenjima neurološkim, kardiovaskularnim, endokrinološkim, autoimunim i brojnim drugim stanjima upuštaju u trudnoću, što je jedan od najboljih dostignuća medicine, i što svakako treba podržavati.

Ipak, odavno je pozbata trudnoća da sve sve navedene bolesti, i njihova terapija utiču na tok trudnoće, kao i da sama trudnoća utiče na tok bolesti na često različit i nepredvidiv način. Osnovna bolest trudnice neretko zahteva korekciju terapije u trudnoći kak bi se prilagodila bezbedonosnom profilu koji odgovara trudnoći, kao i radi veće efikasnosti.

Sa druge strane osnovna bolest može da se pogorša u trudnoći, može da se poboljša u trudnoći ili da ne menja značajnije svoj tok i ovo zavisi od same bolesti, kao i od slučaja do slučaja.

Ipak postoje i izuzetno opasna oboljenja za upuštanje u trudnoću, od kojih su najopasnije maligne bolesti, plućna hipertenzija i brojne druge.

Zbog svega navedenog od neprocenjive je važnosti da u ovakvim situacijama pristupamo vođenju trudnoće multidisciplinarno, i da od samog početka uključimo specijalistu odgovarajuće oblasti, ili više njih kak obismo obezbedili optimalnu kontrolu osnovne bolesti i sam tok trudnoće a u cilju očuvanja zdravlja majke i rađanja zdrave bebe.

Bolesti u trudnoći

Trudnoća je specifično, "drugo" stanje u životu žene koje dovodi do brojnih promena u funkcionisanju organizma...

pročitajte više

Preeklampsija

Preeklampsija predstavlja jednu od najčešćih težih komplikacija u trudnoći koja je odgovorna za veliki deo neeljenih...

pročitajte više

Prevremeni porođaj

Prevremeni porođaj predstavlja vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta novorođenih beba u svetu ...

pročitajte više

Pobačaji

Pobačajem se smatra svaki završetak trudnoće pre navršene 24 ili po novijim preporukama 20 nedelje trudnoće...

pročitajte više

Višeplodne trudnoće

Višeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo jednog ili više plodova u materici i najčešće u praksi...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više