Carski rez predstavlja najčešće izvođenu operativnu proceduru u savremenoj ginekologiji i akušerstvu, koja podrazumeva otvaranje prednjeg trbušnog zida majke i hiruško otvaranje zida materice. Kroz novostvoreni porođajni put beba se rukom operatera vadi iz materice i na najbezbedniji mogući način donosi na svet.

Popularnost navedene procedure, uslovljena pre svega njenom bezbednošću dovela je do možda i nekritičnog porasta stope carskog reza, koja danas iznosi oko 30% svih porođaja u našoj sredini, i preko 50% u određenim centrima širom sveta.

Ipak, carski rez je ozbiljna operacija koja nosi brojne medicinske rizike, kako kratkoročne u smislu krvarenja, infekcije, sa posledičnim ugrožavanjem života ili dalje reproduktivne funkcije žene, tako i dugoročne u kojima se potencijalno komplikuje tok svih narednih trudnoća.

Kao i prirodan porođaj, i carski rez se uvek u slučaju nužde može završiti i vađenjem materice u slučaju nezaustavljivog krvarenja, a kako bi se spasao ženin život, pošto je ovo uvek prioritet u akušerstvu.

Carski rez se u našoj sredini izvodi na osnovu medicinskih indikacija koje mogu biti od strane majke ili ploda, odnosno u svim situacijama gde odgovorni lekar ili tim lekara koji brinu o zdravlju majke, procene da postoje stanja u kojima je rizik po majku ili bebu veći ukoliko se porođaj izvede vaginalno.

Gruba podela carskih rezova je na elektivne odnosno planirane i hitne. Kod elektivnog carskog reza pre samog početka porođaja već znamo za medicinsko stanje koje predstavlja rizik za majku ili bebu ukoliko se žena porađa vaginalno i to su pre svega posebni položaji bebe, prethodne operacije na materici kod žene, brojna oboljenja majke ili ploda. U ovim situacijama se prirodan porođaj ni ne pokušava.

Kod hitnog carskog reza je uglavnom žena već u prirodnom porođaju (mada postoje i određena hitna stanja, kao što je odlubljivanjae posteljice i druga stanja), u toku koga se detektuju određene komplikacije, poput nenapredovanja porođaja ili ugroženosti bebinog zdravlja u materici, kada se u toku samog porođaja donosi odluka o operativnom završetku, a ne o daljem toku prirodnog porođaja.

U svakodnevnoj praksi sve navedene podele i predlozi su mnogo manje jasno odvojeni i nikada sa sigurnošću ne možemo predvideti tok porođaja do samog kraja, odnosno potrebu da se trudnoća završi carskim rezom.

Oporavak žene nakon carskog reza svakako je teži, i komplikovaniji nego nakon prirodnog porođaja, mada je i ovde stopa komplikacija savremenim pristupom svedena na minimalnu moguću meru, i carski rez se danas smatra veoma bezbednom operacijom.

U daljem toku za ženu je od presudne važnosti što brža mobilizacija, ustajanje i vraćanje redovnim aktivnostima kako bi se smanjila šansa od dodatnih komplikacija.

Ključna pitanja koja brinu mnoge žene je period kada se nakon carskog reza može bezbedno planirati sledeća trudnoća, i bezbedan broj trudnoća koje žena u životu može planirati.

Smatra se da je period od 2 godine više nego dovoljan da rana na materici kvalitetno zaraste.

Čak i da do nove trudnoće dođe pre isteka navedenog perioda ovo svakako nije razlog za paniku, i prekidanje trudnoće, već samo pojačan oprez i možda intenzivniji nadzor u toku trudnoće.

Što se tiče ukupnog broja trudnoća, tradicionalno se on nakon carskog reza ograničavao na preporuku od 3 trudnoće, iako ovo svakako nije obavezujuće i novije operativne tehnike koje se danas koriste nude mogućnost i svedoci smo i bezbednih 4 i više trudnoća koje se porađaju carskim rezom. Ipak, ovo je krajnje individualno, i moramo imati na umu da sa većim brojem prethodnih carskih rezova raste šansa za brojne komplikacije, te da se one moraju intenzivno nadzirati. Dakle, ne postoji univerzalno pravilo, neke žene će imati uredan tok trudnoće i nakon 4 carska reza, a kod nekih se određene komplikacije mogu javiti i nakon prvog carskog reza, što pored operativne tehnike u najvećem broju slučajeva zavisi od samih karakteristika pacijentkinje.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.