U određenim situacijama kada je broj ili kvalitet preostalih jajnih ćelija slabiji, najbolji, a ponekad i jedini vid uspešnog lečenja infertiliteta predstavlja ciklus sa doniranim jajnim ćelijama.

Ovo je danas legitiman, veoma uspešan i bezbedan vid lečenja za mnoge parove kod kojih su druge terapijske mogućnosti iscrpljene i dalje lečenje klasičnim metodama ne nudi realnu nadu za uspeh. Ovaj vid lečenja sve je prisutniji tako da je po poslednjem evropskom izveštaju 2010. godine sprovedeno 25.187 ciklusa sa doniranim jajnim ćelijama i stopom uspeha od oko 50%.

Sam postupak se izvodi tako što se u određenoj fazi ciklusa (spontanog ili uz upotrebu određenih lekova) uz kontrolu lekara, ultrazvučnim i drugim relevantnim pregledima, ustanovi odgovarajuće stanje materice za prijem embriona.

Po pripremi materice u referntnom centru se dobijaju sveže ili češće odmrznute jajne ćelije zdravih žena donora, po pravilu mlađe životne dobi, i najčešće sličnih karakteristika kao i roditelji.

Potom se donirane jajne ćelije u laboratoriji spajaju sa spermatozoidima supruga ili donora (ukoliko postoji potreba i za doniranjem spermatozoida), i dobijaju embrioni koji se na adekvatan način kao i u klasičnom postupku vantelesne oplodnje vraćaju u matericu pacijentkinje.

U strogom smislu te reči genetski materijal deteta potiče od žene donora, ali pacijentkinja noseći embrion u svom organizmu svakako utiče i na genetiku ploda koji se u njoj razvija i ona mu svakako jeste majka.

Najčešći razlog za cikluse sa doniranim jajnim ćelijama predstavlja životna dob majke, kako žene nakon 44 godine imaju manje od 1% šanse da rode nakon postupaka vantelesne oplodnje sa sopstvenim ćelijama, dok je uspeh ciklusa sa doniranim jajnim ćelijama i u ovom dobu preko 50% po ciklusu. Treba napomenuti da većina članaka u novinama koje ste možda čitali o trudnoćama u kasnijem dobu od navedenog potiče zapravo iz ovakvih ciklusa i smatramo da o ovome treba otvoreno govoriti.

Pored godina nekim ženama je genetski, kao posledica težih bolesti njihovog tretmana ili usled operacije na jajnicima značajno smanjena ovarijalna rezerva i u ranijem životnom dobu, čak i oko 30-te godine života i one svakako mogu biti kandidati za ovaj vid tretmana.

Novi zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Srbiji predviđa legalizaciju ovog tretmana, iako ova praksa još nije zaživela u realnosti.

Do tada FERONA tim može pomoći svojim pacijentima koji zahtevaju ovakav vid tretmana i uz pripremne postupke ih uputi u proverene, visokospecijalizovane evropske centre sa dugom tredicijom, kvalitetom i uspehom u pružanju ovih usluga, a sa kojima godinama gajimo visok stepen stručne saradnje.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.