Kardiotokografija (CTG) predstavlja analizu srčanog rada bebe i materičnih kontrakcija majke. To je metoda koja se najčešće koristi za procenu kondicije bebe u stomaku majke.

Uredno kontrolisana trudnoća podrazumeva praćenje razvoja morfologije ploda redovnim ultrazvučnim pregledima, po potrebi genetsko ispitivanje, kao i procenu kondicije ploda, možda i najbitniji aspekt savremene perinatologije.

Suštinski odgovor koji pokušavamo da pronađemo je da li je bebi dobro u materici, i ukoliko nije, da li treba da intervenišemo određenom terapijom ili završavanjem trudnoće. Kaže se da je najveća "umetnost" našeg zanata odrediti pravi momenat kada poroditi ženu i izbalansirati između rizika od prevremenog porođaja i rizika od toga da se nastavkom trudnoće bebino zdravlje ugrozi u materici majke.

Do danas razvijani su brojni dijagnostički testovi kojima se ovo pokušava predvideti, ali nažalost, još uvek ne postoji test koji nam sa velikom sigurnošću može dati odgovor na ovo pitanje.

CTG se koristi decenijama u rutinskoj praksi i daje nam uvid u stanje bebe u materici, analizom bebinog pulsa, njegove varijabilnosti, kao i određenih fenomena kao što su usporavanje ili ubrzanje istog. Ipak, tumačenje nalaza je daleko od jednostavnog i jasnog pošto često viđamo sumnjive nalaze kod beba u odličnoj kondiciji (kao posledica bebinog sna, ili drugih stanja), i obrnuto, moguće je da beba nije u dobrom stanju, a da nam CTG zapis govori suprotno.

Stoga se konačan uvid u bebino stanje formira na osnovu kombinacije brojnih vrsta pregleda koje koristimo, a od kojih su najpouzdaniji brojanje pokreta ploda u određenom vremenskom periodu od strane majke, kao i razni ultrazvučni pokazatelji poput količine plodove vode, pokreta ploda, disajnih pokreta ploda, analize protoka krvi kroz pupčanik i druge krvne sudove upotrebom Dopler ultrazvučne analize.

Sve navedene opcije su alatke u rukama akušera koji na osnovu ovoga pokušava da donese najbolji zaključak o stanju bebe i dođe do ravnoteže između nepotrebne panike i straha o bebinom stanju, sumnje da se zaista dešava nešto što zahteva oprez.

Koliko god bilo frustrirajuće i po zdravstveno osoblje i po pacijente, u savremenom akušerstvu ne postoji “čarobni štapić”, i nijedna procedura nije dovoljno precizna da nam garantuje uspešan tok trudnoće do kraja, ali nas ipak sa velikom sigurnošću može razuveriti briga i ukazati na bebino dobro zdravstveno stanje.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.