II ekspertni ultrazvučni pregled

II ekspertni ultrazvučni pregled se naziva još i ultrazvučni sken na anomalije ploda, i izvodi se najčešće od 20. oo 24. nedelje trudnoće, mada se navedeni period često razlikuje po centrima i može se obaviti i pre i posle navedenog perioda.

Nakon obavljenog I ekspertnog ultravučnog pregleda, trebalo bi da imamo uvid u rizik za postojanje hromozomskih poremećaja ploda poput Daunovog sindroma, te da na osnovu toga donesemo odluku o dodatnim, takozvanim invazivnim dijagnostičkim testovima. Sam ultrazvučni pregled se smatra neinvazivnim, pošto svi naučni dokazi potvrđuju da rutinski pregledi u trudnoći ne predstavljaju opasnost i nisu štetni po plod.

Ukoliko se dakle na osnovu rezultata dabl testa ili na osnovu druge indikacije pacijenti nakon konsultacije sa lekarom odluče za biopsiju horionskih čupica, amniocentezu ili drugu invazivnu proceduru, uz minimalne rizike za datu trudnoću imaćemo rezultate citogenetskog testiranja bebe, odnosno uvid u broj hromozoma i eventualno druge genetske poremećaje.

Ovo ne bi trebalo da stvori lažnu sigurnost da ukoliko su nalazi amniocenteze uredni, nema daljih rizika za bebu. Naime, amniocenteza i drugi invazivni testovi nam najčešće govore samo o ukupnom broju hromozoma i njima možemo isključiti najčešće hromozomopatije poput Daunovog sindroma. Ipak, postoje brojne mane i poremećaji razvoja bebe u stomaku koji mogu zahvatiti gotovo sve organe od srca do mozga, bubregam ruku, nogu, a koji se javljaju pod uticajem brojnih poznatih i nepoznatih faktora rizika i u većini slučajeva nisu posledica hromozomopatije ili poznatog genetskog oboljenja.

Stoga je od presudne važnosti za kompletan i kvalitetan uvid u tok trudnoće sprovesti II ekspertni ultrazvučni pregled. Sam pregled bi trebalo da se izvodi na aparatima novije generacije, sa boljom rezolucijom slike, i da bude izveden od strane adekvatno obučenog stručnjaka za ovu oblast ginekologije i akušerstva.

Pregled se kao što je navedeno izvodi u odgovarajućem periodu trudnoće kada su većina organskih sistema gotovo kompletno razvijeni i dovoljne veličine da se precizno pregledaju. Tendencija je da se ovaj pregled pomera za što raniji period trudnoće, ne samo zbog tehničkih lakših uslova koje manji plod nudi, već i zbog činjenice da se onda eventualne anomalije uočavaju u ranijem stadijumu trudnoće dajući nam više vremena i opcija za dalji tretman.

Pregled u kasnijem periodu nudi prednosti veće razvijenosti pojedinih organa bebe koji se analiziraju, mada što se kasnije gleda, plod je veći, ispunjava veći deo materice i često svojim položajem onemogućava detaljan pregled svih struktura.

Suština pregleda je da se strpljivo i po tačno utvrđenom redosledu pregledaju jedan po jedan svi organski sistemi ploda, i potvrdi njihov pravilan razvoj i pravilna anatomija, kao i da se poželjno reprezentativni snimci dokumentuju radi daljeg praćenja.

U toku pregleda analiziraju se i dodatni, veoma bitni elementi trudnoće, ako što su ukupni rast i napredak bebe, količina plodove vode i brojni drugi.

Još jednom je bitno napomenuti da koliko god iskusan operater i savremen aparat bio ultrazvučni pregled uvek ima određenih ograničenja koji mogu zavisiti i od karakteristika majke, ploda, ili same prirode potencijalnog oboljenja, koje ne mora davati jasne ultrazvučne znake, te da iako ekspertni ultrazvuk nudi najbolje šanse za uredan tok trudnoće i uvid roditelja u pravilno stanje ploda, ni jedna medicinska intervencija nije 100% pouzdana, nepogrešiva niti apsolutni garant da će sve biti u redu.

Ipak, obavljanje navedenog pregleda nam sa velikom pouzdanošću može odagnati brige i uveriti nas u pravilan razvoj ploda.

3D/4D ultrazvuk u trudnoći

Upotreba ultrazvučne energije je poslednjih decenija doprinela drastičnom napretku u savremenom akušerstvu nudeći...

pročitajte više

I ekspertni ultrazvučni pregled

I ekspertni ultrazvučni pregled izvodi se rutinski krajem prvog tromesečja od 11. do 14. nedelje trudnoće...

pročitajte više

II ekspertni ultrazvučni pregled

II ekspertni ultrazvučni pregled se naziva još i ultrazvučni sken na anomalije ploda, i izvodi se najčešće od 20...

pročitajte više

CTG i praćenje kondicije bebe

Kardiotokografija (CTG) predstavlja analizu srčanog rada bebe i materičnih kontrakcija majke, i ona predstavlja...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više