EmbrioGen

EmbrioGen je novi medijum za kultivaciju embriona dobijenog VTO procedurom i obogaćen je GM-CFS faktorom rasta, supstancom koja pospešuje komunikaciju embriona i majke. Predviđeno je da se embrion dobijen VTO procedurom kultiviše u EmbrioGen-u te da se sa malom količinom EmbrioGena vraća u matericu. Kultivacijom u EmbrioGen-u embrion je bolje pripremljen za implantaciju i time bi trebalo da se smanji mogućnost izostanka implantacije i ranih pobačaja.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više