EmbrioGen je novi medijum za kultivaciju embriona dobijenog VTO procedurom i obogaćen je GM-CFS faktorom rasta, supstancom koja pospešuje komunikaciju embriona i majke. Predviđeno je da se embrion dobijen VTO procedurom kultiviše u EmbrioGen-u te da se sa malom količinom EmbrioGena vraća u matericu.

Kultivacijom u EmbrioGen-u embrion je bolje pripremljen za implantaciju i time bi trebalo da se smanji mogućnost izostanka implantacije i ranih pobačaja.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.