Fabrika vazduha za IVF

Svesni činjenice da jedino najviši standardi opreme i mikroklimatksih uslova garantuju najveću šansu za uspeh ciklusa vantelesne oplodnje odlučili smo da kao i osatali vodeći svetski centri ne pravimo kompromis sa kvalitetom i obezbedimo najoptimalnije uslove, po slovu poslednje reči nauke i tehnologije. Naša bolnica je jedina medicinska ustanova u zemlji koja ima laboratorije po svetskim i EU standardima, takozvane ČISTE SOBE koje podrazumevaju natpritisak, centralnu klimatizaciju i sterilizaciju vazduha preko 99%, zbog čega ne postoji mogućnost štetnog uticaja sredine na jajne ćelije, spermatozoide i embrione. Uz to, u posebnom delu bolnice konstruisano je i instalirano najsavremenije postrojenje višekomornog elektronski kontrolisanog sistema proizvodnje “čistog” vazduha koji zadovoljava najsenzitivnije kriterijume IVF laboratorije, i time po prvi put na našim prostorima pokrenuli “fabriku” za proizvodnju čistog vazduha za IVF laboratorije. Samo vazduh proizveden u ovom sistemu ulazi u laboratoriju za vantelesnu oplodnju.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više