Svesni činjenice da jedino najviši standardi opreme i mikroklimatksih uslova garantuju najveću šansu za uspeh ciklusa vantelesne oplodnje, odlučili smo da kao i ostali vodeći svetski centri ne pravimo kompromis sa kvalitetom i obezbedimo najoptimalnije uslove, prema poslednjim saznanjima nauke i tehnologije. Naša bolnica je jedina medicinska ustanova u zemlji koja ima laboratorije po svetskim i EU standardima, takozvane ČISTE SOBE koje podrazumevaju natpritisak, centralnu klimatizaciju i sterilizaciju vazduha preko 99%, zbog čega ne postoji mogućnost štetnog uticaja sredine na jajne ćelije, spermatozoide i embrione.

Uz to, u posebnom delu bolnice konstruisano je i instalirano najsavremenije postrojenje višekomornog elektronski kontrolisanog sistema proizvodnje “čistog” vazduha koji zadovoljava najsenzitivnije kriterijume IVF laboratorije. Time smo prvi put na našim prostorima pokrenuli “fabriku” za proizvodnju čistog vazduha za IVF laboratorije. Samo vazduh proizveden u ovom sistemu ulazi u laboratoriju za vantelesnu oplodnju.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.