Glavni razlog frustirajućih višestrukih neuspelih pokušaja VTO je u određenim slučajevima o kojima ima više reči u posebnom odeljku, u neadekvatnom porastu, izgledu i neadekvatnoj prijemčivosti embriona.

Ispitivanju embriona i pripremi istog za uspešnu implantaciju posvećujemo puno pažnje i u njegovoj proceni koristimo najnaprednije ultrazvučne, endoskopske i genetske procedure

Ipak u određenim situacijama receptivnost i izgled endometrijuma su nezadovoljavajući i ovde na raspolaganju koristimo paletu najsavremenijih postupaka lečenja steriliteta za koje je dokazano da mogu poboljšati kvalitet endometrijuma, njegovu debljinu, prijemčivost za embrione i konačno ponuditi veću šansu za uspeh – odnosno trudnoću.

Pored histeroskopije, lepka za emrbiona, u svakodnevnom radu sa uspehom koristimo i nove metode ubacivanja odgovarajućih faktora rasta u endometrijum pre procedure embriotransfera a za koje prva istraživanja ukazuju da dovode do poboljšane prijemčivosti endometrijuma i veće šanse za trudnoću.

Razvoj endometrijuma u stadijum da je sposoban da primi embrion, je delikatan molekularni proces, određen genetskim i brojnim drugim faktorima.  Molekuli zvani “faktori rasta”  koji su naučno otkriveni u skorije vreme igraju presudnu ulogu u ovom procesu.

Ovi faktori rasta se dobijaju određenim rekombinatnim tehnikama (poput GM CSF), ali i najsavremenijim tehnikama izdvajanja faktora rasta iz monocita – krvnih ćelija same pacijentkinje, primenom sufisticirane laboratorijske procedure za koju je naš embriološki tim obučen u vodećim svetskim centrima za VTO.

Ovi faktori rasta se ubacuju u unutrašnjost materice po posebnom protokolu, dovode do kvalitetnijeg razvoja embriona, posebno su pogodni za stanja “tankog” endometrijuma koji je čest problem neuspeha VTO ciklusa, a i u određenim indikacijama povećavaju šansu za uspeh.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.