Godine i reproduktivna funkcija

Na žalost starija reproduktivna dob predstavlja danas najveći izazov i najveći problem sa kojim se suočava par sa infertilitetom a na koji medicina nije i verovatno nikada i neće uspeti dad a rešenje.

Većina žena nije svesna niti upoznata sa ovim činjenicama i smatramo da bi svaka žena od početka svog reprodutkivnog perioda i ranih dvadesetih godina trebalo da bude upoznata sa ovom problematikom kako bi mogla kvalitetno da isplanira svoj život i ostvari svoje reproduktivne planove. Studije su pokazale da značajan broj žena živi u zabludi da je u četrdesetim podjednako plodna kao i u dvadesetim i ovo je pre svega krivica ljudi koji se bave zdravstvenom edukacijom a ne samih pacijentkinja.

Priroda je po ovom pitanju darežljivija premu muškoj populaciji gdeje proizvodnja spermatozoida kontinuiran proces tokom celog života i gde sa godinama dolazi do pada reproduktivnog potencijala ali on neretko ostaje očuvan i do duboko u starost, tako da starija životna dob muškarca ne predstavlja preveliki problem. Ipak , i ovde apeluje na blagovremeno ostvarivanje reproduktivnih planova. Zabeležene su i trudnoće kod očeva nakon osme decenije života.

Sa druge strane žene se rađaju sa 1-2 miliona jajnih ćelija koje se dalje ne obnavljaju, već tokom života podležu akumuliranju genetskih nepravilnosti i nestajanju. Tako do puberteta ostane svega oko 300 000 jajnih ćelija, tokom reproduktivnog doba ovaj proces se nastavlja, te nakon 400-500 ovulacije žena do četrdesete ostaje sa svega 25 000 jajnih ćelija koje su mahom genetski neispravne i čiji je potencijal za trudnoću sve manji. Menopauza uglavnom nastupa kada broj jajnih ćelija padne ispod 1000. Precizniji uvid u stanje svoje ovarijalne rezerve žena može steći nakon testova ovarijalne rezerve sprovedenih od strane lekara.

U praktičnom smislu bitno je istaći da šansa za trudnoću i broj neadekvatnih jajnih ćelija kreće značajnije da pada nakon 35. godine života žene, da bi sa 40 godina šansa za uspeh, ak i vantelesne oplodnje iznosila svega 15-20% po ciklusu, sa 42 godine oko 10%, a sa 45 godina ovaj postotak pada na ispod 1%. Ovo su podaci koje svaka žena mora da ima na umu.

U ovim situacijama često je jedino rešenje ciklus sa doniranim jajnim ćelijama gde je šansa za uspeh i dalje oko 50%, i treba biti svestan, kako se žene ne bi dovodile u zabludu, da većina medijskih natpisa o uspešnim trudnoćama kod žena preko 45 godina govori zapravo o vantelesnoj oplodnji sa doniranim jajnim ćelijama.

Sumarno predstavljamo grafički izveštaje iz poslednjeg britanskog vodiča za tretman infertiliteta na osnovu koga možete videti šansu kako za spontanu trudnoću, tako i za uspeh postupaka VTO po godinama.

Godine i reproduktivna funkcija

Na žalost starija reproduktivna dob predstavlja danas najveći izazov i najveći problem...

pročitajte više

Testovi ovarijale rezerve

Testovi ovarijalne rezerve predstavljaju sve dijagnostičke procedure kojima se procenjuje...

pročitajte više

Antimilerov hormon - AMH

Antimilerov hormon – AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova...

pročitajte više

Broj antralnih folikula - AFC

Antralni folikuli predstavljaju male folikule u jajnicima promera od 2- mm koji se mogu detektovati transvaginalnim ultrazvukom...

pročitajte više

Smanjena ovarijalna rezerva

Iako neke žene imaju dugo očuvanu ovarijalnu rezervu (mada ni tu šanse za trudnoću nakon 40. godine...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više