CTG i praćenje kondicije bebe

Kardiotokografija (CTG) predstavlja analizu srčanog rada bebe i materičnih kontrakcija majke, i ona predstavlja metodu koja je najčešći i najrasprostranjeniji metod za procenu kondicije bebe u stomaku majke.

Uspešan tok trudnoće pored analize razvoja morfologije ploda koja se izvodi ekspertnim ultrazvučnim pregledima i genetske analize ploda odgovarajućim procedurama podrazumeva i procenu kondicije ploda, kao možda i najbitniji aspekt savremene perinatologije.

Suštinski odgovor koji pokušavamo da pronađemo je da li je bebi dobro u materici, i ukoliko nije da li treba da intervenišemo određenom terapijom ili završavanjem trudnoće. Kaže se da je najveća "umetnost" našeg zanata odrediti pravi momenat kada poroditi ženu i izbalansirati između rizika od prevremenog porođaja i rizika od toga da se nastavkom trudnoće bebino zdravlje ugrozi u materici majke.

Do dan danas razvijani su brojni dijagnostički testovi kojima se ovo pokušava predvideti, ali na žalost, I dalje ne postoji test koji nam sa velikom sigurnošću može dati odgovor na ovo pitanje.

CTG se koristi decenijama u rutinskoj praksi i daje nam kvalitetan uvid u stanje bebe u materici, analizom bebinog pulsa, njegove varijabilnosti, kao i određenih fenomena kao što su usporavalje ili ubrzanje istog. Ipak, tumačenje nalaza je daleko od jednostavnog i jasnog pošto često viđamo nalaze sumnjive nalaze kod beba u odličnoj kondiciji (kao posledica bebinog sna, ili drugih stanja), I obrnuto, moguće je I da beba nije u dobrom stanju a da nam CTG zapis govori suprotno.

Stoga se konačan uvid u bebino stanje formira na osnovu kombinacije brojnih vrsta pregleda koje koristimo, a od kojih su najpouzdaniji brojanje pokreta ploda u određenom vremenskom periodu od strane majke, kao razni ultrazvučni pokazatelji poput količine plodove vode, pokrea ploda, disajnih pokreta ploda, analize protoka krvi kroz pupčanik i druge krvne sudove upotrebom Dopler ultrazvučne analize.

Sve navedene opcije su alatke u rukama akušera koji na osnovu ovoga pokušava da donese najbolji zaključak o stanju bebe i dođe do ravnoteže između nepotrebne panike I straha o bebinom stanju sumnje da se zaista dešava nešto što zahteva oprez.

Koliko god bilo frustrirajuće I po zdravstveno osoblje I po pacijente, u savremenom akušerstvu ne postoji “čarobni štapić”, I ni jedna procedura nije dovoljno precizna da nam garantuje uspešan tok trudnoće do kraja, ali nas ipak sa velikom sigurnošću može razuveriti briga i ukazati na bebino dobro zdravstveno stanje.

3D/4D ultrazvuk u trudnoći

Upotreba ultrazvučne energije je poslednjih decenija doprinela drastičnom napretku u savremenom akušerstvu nudeći...

pročitajte više

I ekspertni ultrazvučni pregled

I ekspertni ultrazvučni pregled izvodi se rutinski krajem prvog tromesečja od 11. do 14. nedelje trudnoće...

pročitajte više

II ekspertni ultrazvučni pregled

II ekspertni ultrazvučni pregled se naziva još i ultrazvučni sken na anomalije ploda, i izvodi se najčešće od 20...

pročitajte više

CTG i praćenje kondicije bebe

Kardiotokografija (CTG) predstavlja analizu srčanog rada bebe i materičnih kontrakcija majke, i ona predstavlja...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više