IUI – intrauterine inseminacija

Intrauterina inseminacija predstavlja metodu medicinski asistirane reprodukcije koja ne podrazumeva vantelesnu oplodnju i koju možemo doživeti više kao pomoć paru u spontanom ostvarivanju trudnoće. Procedura je jednostavna, bezbedna i često uspešna u pomoći infertilnom paru.

Smatramo da se ova, kao i sve druge metode lečenja steriliteta, sme da se izvodi samo nakon kompletne dijagnostike infertilnog para kako bi se izbegle pojedine komplikacije (poput vanmaterične trudnoće), i tek kada lekar proceni da su šanse za uspeh zadovoljavajuće (kako ne bi trošili dragoceno vreme pacijenta na manje uspešnu proceduru kod njih).

Insmeinacija je indikovana pre svega kod pacijenata sa infertilitetom nepoznatog porekla, ali i kod pacijenata sa blažim oblikom muškog infertiliteta, ovulatornih problema odnosno odsustvom spontanih ovulacija, kao i u slučajevima gde postoji prisustvo antitela na spermatozoide, problem na nivou grlića materici i brojnim drugim stanjima.

Sama procedura se može izvoditi u spontanom ciklusu, ili u ciklusu sa određenom blagom stimulacijom ovulacije kod žene što uglavnom preferiramo pošto daje veću šansu za upseh.

Procedura se izvodi nakon odgovarajućih priprmnih analiza, kada se ženi odredi terapija za stimulaciju ovulacije. Dalje se ultrazvučno i hormonski prati razvoj folikula kod žene i u određenom stadijumu izaziva ovulacija.

U ovoj fazi se izvodi sam čin insmeinacije koji se po neprijatnosti može porediti sa redovnim ginekološkim pregledom, i gde se pod spekulima, kroz cervikalni kanal ubrizgava rastvor spermatozoida prethodno pripremljenih i obrađenih od strane reprodutivnog biologa kako bi se izdvojili najbolji spermatozoidi u najadekvatnijim ulsovima i kako bi se olakšala šansa za ostvarivanje trudnoće.

Po završetku procedure pacijentima se ne savetuje mirovanje, već naprotiv nastavak rada na spontanoj trudnoći.

Uspeh procedure prema relevantnoj stručnoj literature iznosi u stimulisanom ciklusu 10-15% po ciklusu i uklavnom savetujemo izvođenje 3-6 ciklusa inseminacije u određenim slučajevima. Ovo izabranim parovima daje veću ukupnu šansu da zatrudne ovim putem nego da su se podvrgli jednom ciklusu vantelesne oplodnje, ali ukoliko se ne dešava trudnoća na ovaj način smatramo da paru treba blagovremeno proedložiti mogućnost vantelesne oplodnje.

IVF

Na žalost starija reproduktivna dob predstavlja danas najveći izazov i najveći problem...

pročitajte više

Stimulacija ovulacije

Određenja stanja u tretmanu infertiliteta zahtevaju medikamentoznu stimulaciju jajnika da "proizvedu"...

pročitajte više

Intrauterina inseminacija - IUI

Intrauterina inseminacija predstavlja metodu medicinski asistirane reprodukcije koja ne podrazumeva vantelesnu oplodnju...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više