Intrauterina inseminacija predstavlja metodu medicinski asistirane reprodukcije, koja ne podrazumeva vantelesnu oplodnju. Ova metoda predstavlja pomoć paru u spontanom ostvarivanju trudnoće. Procedura je jednostavna, bezbedna i često uspešna u pomoći infertilnom paru.

Smatramo da intrauterina inseminacija, kao i sve druge metode lečenja steriliteta, može da se izvodi samo nakon kompletne dijagnostike infertilnog para, kako bi se izbegle pojedine komplikacije (poput vanmaterične trudnoće), i tek kada lekar proceni da su šanse za uspeh zadovoljavajuće (kako ne bi trošili dragoceno vreme pacijenta na manje uspešnu proceduru).

Inseminacija je indikovana pre svega kod pacijenata sa infertilitetom nepoznatog porekla, ali i kod pacijenata sa blažim oblikom muškog infertiliteta, ovulatornih problema odnosno odsustvom spontanih ovulacija, kao i u slučajevima gde postoji prisustvo antitela na spermatozoide, problem na nivou grlića materice i brojnim drugim stanjima.

Sama procedura se može izvoditi u spontanom ciklusu, ili u ciklusu sa određenom blagom stimulacijom ovulacije kod žene što uglavnom preferiramo pošto daje veću šansu za uspeh.

Procedura se izvodi nakon odgovarajućih pripremnih analiza, kada se ženi odredi terapija za stimulaciju ovulacije. Dalje se ultrazvučno i hormonski prati razvoj folikula kod žene i u određenom stadijumu izaziva ovulacija.

U ovoj fazi se izvodi sam čin inseminacije koji se po neprijatnosti može porediti sa redovnim ginekološkim pregledom, i gde se pod spekulima, kroz cervikalni kanal ubrizgava rastvor spermatozoida prethodno pripremljenih i obrađenih od strane reproduktivnog biologa kako bi se izdvojili najbolji spermatozoidi u najadekvatnijim uslovima i kako bi se olakšala šansa za ostvarivanje trudnoće.

Po završetku procedure pacijentima se ne savetuje mirovanje, već naprotiv nastavak rada na spontanoj trudnoći.

Uspeh procedure prema relevantnoj stručnoj literature iznosi u stimulisanom ciklusu 10-15% po ciklusu i uklavnom savetujemo izvođenje 3-6 ciklusa inseminacije u određenim slučajevima. Ovo izabranim parovima daje veću ukupnu šansu da zatrudne ovim putem nego da su se podvrgli jednom ciklusu vantelesne oplodnje, ali ukoliko se ne dešava trudnoća na ovaj način smatramo da paru treba blagovremeno predložiti mogućnost vantelesne oplodnje.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.