IVF | VTO


Vantelesna oplodnja (VTO), odnosno In Vitro Fertilizacija (IVF), predstavlja metodu asistiranih reproduktivnih tehnologija (ART).

Ključna osobina ove tehnologije je da se na odgovarajući način uzimaju i muške i ženske polne ćelije (spermatozoidi i jajne ćelije), koji se potom spajaju u laboratoriji, nakon čega se dobijeni embrion vraća u telo žene.

vantelesna oplodnja ferona novi sad

IVF | VTO


Vantelesna oplodnja (VTO), odnosno In Vitro Fertilizacija (IVF), predstavlja metodu asistiranih reproduktivnih tehnologija (ART).

Ključna osobina ove tehnologije je da se na odgovarajući način uzimaju i muške i ženske polne ćelije (spermatozoidi i jajne ćelije), koji se potom spajaju u laboratoriji, nakon čega se dobijeni embrion vraća u telo žene.

Ključ uspeha u vantelesnoj oplodnji


Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima, u iskrenom i kompletnom multidisciplinarnom radu lekara, embriologa, genetičara, medicinskih sestara, psihologa i drugog osoblja gde ne sme biti slabe karike.

Svaki par predstavlja jedinstveni slučaj i tako im se mora i pristupiti, uz individualizovan pristup u svakoj etapi njihovog postupka.

Ključ uspeha u vantelesnoj oplodnji


Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima, u iskrenom i kompletnom multidisciplinarnom radu lekara, embriologa, genetičara, medicinskih sestara, psihologa i drugog osoblja gde ne sme biti slabe karike.

Svaki par predstavlja jedinstveni slučaj i tako im se mora i pristupiti, uz individualizovan pristup u svakoj etapi njihovog postupka.

Krioprezervacija


Krioprezervacija predstavlja skup revolucionarnih tehnologija iz oblasti kriobiologije kojim se ćelije i tkiva uspešno mogu zamrznuti na izuzetno niskim temperaturama koje omogućavaju gotovo zaustavljanje bioloških procesa, starenja i odumiranja ćelija.

Naknadno, nakon perioda od više godina do više decenija, uspešno odmrznuti zadržavajući pri tome svoju kompletnu funkcionalnost.

Krioprezervacija


Krioprezervacija predstavlja skup revolucionarnih tehnologija iz oblasti kriobiologije kojim se ćelije i tkiva uspešno mogu zamrznuti na izuzetno niskim temperaturama koje omogućavaju gotovo zaustavljanje bioloških procesa, starenja i odumiranja ćelija.

Naknadno, nakon perioda od više godina do više decenija, uspešno odmrznuti zadržavajući pri tome svoju kompletnu funkcionalnost.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.