Dijagnostika infertilnog para je kompleksna, uvek se ispituje par u celini i kao celina, i zbog prirode reproduktivnog starenja mora biti izvedena u najkraćem mogućem vremenu.

Tradicionalno se dijagnostika steriliteta izvodila korak po korak sa “razvlačenjem para“ od jednog do drugog nalaza i onda ponovo u krug. Tako je u istraživanju sprovedenom od strane našeg tima u našoj sredini prosečno trajanje steriliteta do upućivanja na postupak IVF iznosio preko 5 godina, što je neproihvatljivo iz ugla gubitka najdragocenijeg faktora uspeha – vremena.

Cilj savremenog pristupa dijagnostici steriliteta je da ona bude precizna, bezbedna, pouzdana, lako i brzo izvodljiva, i da što manje remeti privatni i profesiolani život para koji pokušava trudnoći.

Jednodnevna dijagnostika steriliteta je koncept koji zadovoljava sve navedene potrebe, koji je razvijen u jednom od vodećih svedskih centara u Belgiji, a za koji smo imali priliku lično da se obučimo u njihovom centru pre više od 10 godina i da ga uspešno primenimo u našoj sredini.

Ona podrazumeva da se za jedan dan (u toku svega par sati i manje) ispitaju svi relevantni parametri reproduktivne osovine para koji pokušava trudnoću, stekne kompletan uvid u stanje, detektuje i otkloni problem istovremeno i predloži najbolji plan za dalji tretman.

Jedini u zemlji rutinski praktikujemo koncept jednodnevne dijagnostike bazirane na endoskopskim procedurama (histeroskopija i transvaginalna laparoskopija), koje su ne samo najsuverenije metode u dijagnostici zbog direktne vizuelizacije već i nude istovremeno mogućnost operativnog tretmana.

Jednodnevna dijagnostika podrazumeva da par dođe određenog dana ciklusa sa prethodno određenim laboratorijskim nalazima (uključujući nalaze hormona) koji moraju da se određuju u tačno odgovarajući dan ciklusa.

Nakon toga sledi razgovor sa lekarom, kompletan ginekološki i ultrazvučni pregled, i potom odlazak u operacionu salu (iako je izvodljivo proceduru uraditi i u ambulanti) gde se najčešće u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji (može i u budnom stanju) kamerom ulazi u matericu, a potom kroz malu ubodnu rupu promera par mm u dnu vagine i u trbušnu duplju. Na ovaj način se direktno vizualizuju unutrašnjost materice, jajovodi, jajnici, propušta contrast kroz jajovode i gleda njegova prolaznost (“produvavanje”). Određeni problem koji se detektuju mogu bit ii operativno tretirani u istom aktu.

Sama procedura traje ulgavnom 15-20 minuta, i u toku pregleda žene reproduktivni biolozi proveravaju spermogram supruga koji se donosi svež (do 1h) od kuće ili daje na licu mesta.

Posle odmora od 1-2 h nakon završetka procedure pacijenti dobijaju kompletne rezultate od lekara, uz dokumentovane fotografije nalaza, pre i post operativno, stiče se uvid u kompletno stanje i određuje najbolji plan za dalje lečenje.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.