Hiperstimulacija – OHSS

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom – OHSS predstavlja jednu od najvećih komplikacija postupaka lečenja steriliteta i vantelesne oplodnje.


Ovo stanje se u najtežim formama može završiti i smrtno i procenjeno je da se ovaj tragičan ishod dešava u 3/100.000 započetih ciklusa vantelesne oplodnje baš kao posledica OHSS-a.


Iako u najvećem broju slučajeva osim diskomfora po pacijenta nema težih posledica, smatra se neprihvatljivim da zdrava žena koja se leči od steriliteta bude izložena težim zdravstvenim rizicima i stoga su u Evropi razvijeni posebni protokoli prevencije ovog problema koje primenjujemo i u našoj ustanovi, a koji se popularno zovu “klinika bez OHSS-a” (OHSS free clinic).


Tako danas, učestalost navedenog problema varira od 0,5-5% u zavisnosti od primene navedenih mera.


OHSS se najčešće javlja u postupcima stimulacije ovulacije za vantelesnu oplodnju kao posledica prevelike stimulacije jajnika i sledstvenog lučenja određenih supstanci od strane jajnika koji izazivaju poremećaj propustljivosti krvnih sudova, izlive po celom telu, i potencijalno oštećenje jetre, bubrega i drugih vitalnih organa.


Ovo su ipak teže forme, i češće viđamo samo blagi bol u stomaku uz nadutost i uvećanje jajnika.


OHSS se može javiti i u drugim slučajevima stimulacije ovulacije (opisani su čak i OHSS u spontanim ciklusima) mada je ovo daleko ređe.


Trudnoća koja nastane lučenjm svojih hormona dodatno doprinosi daljem razvoju OHSS-a.


Prevencija OHSS-a mora biti prioritet svake IVF klinike, a tretman već nastalog poremećaja mora biti energičan, momentalan i po potrebi zahtevati hospitalizaciju i uključivanje u tim lečenja i anesteziologa i internistu sa svim postulatima intenzivnog lečenja.

Neuspeli pokušaji vantelense oplodnje

Neuspeli pokušaji vantelesne oplodnje prdstavljaju izvor ...

pročitajte više

Ciklusi sa doniranim jajnim ćelijama

U određenim situacijama kada je broj ili kvalitet preostalih jajnih ćelija ...

pročitajte više

Finansiranje postupaka

Infertilitet predstavlja veliko breme za par ...

pročitajte više

Ishrana i IVF

Kao što vantelesna oplodnja nije “čarobni štapić” koji garantuje uspeh, tako ...

pročitajte više

Psihološka podrška i IVF

Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku procedure koja se vekovima ...

pročitajte više

Akupunktura i IVF

Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku procedure koja se vekovima ...

pročitajte više

Višeplodne trudnoće i vraćanje samo jednog embriona (SET)

Multiple odnosno višeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo više od jednog ploda ...

pročitajte više

Komplikacije vantelesne oplodnje - OHSS

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom – OHSS predstavlja ...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više