Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom – OHSS predstavlja jednu od najvećih komplikacija postupaka lečenja steriliteta i vantelesne oplodnje.

Ovo stanje se u najtežim formama može završiti i smrtno i procenjeno je da se ovaj tragičan ishod dešava u 3/100.000 započetih ciklusa vantelesne oplodnje baš kao posledica OHSS-a.

Iako u najvećem broju slučajeva osim diskomfora po pacijenta nema težih posledica, smatra se neprihvatljivim da zdrava žena koja se leči od steriliteta bude izložena težim zdravstvenim rizicima i stoga su u Evropi razvijeni posebni protokoli prevencije ovog problema koje primenjujemo i u našoj ustanovi, a koji se popularno zovu “klinika bez OHSS-a” (OHSS free clinic).

Tako danas, učestalost navedenog problema varira od 0,5-5% u zavisnosti od primene navedenih mera.

OHSS se najčešće javlja u postupcima stimulacije ovulacije za vantelesnu oplodnju kao posledica prevelike stimulacije jajnika i sledstvenog lučenja određenih supstanci od strane jajnika koji izazivaju poremećaj propustljivosti krvnih sudova, izlive po celom telu, i potencijalno oštećenje jetre, bubrega i drugih vitalnih organa.

Ovo su ipak teže forme, i češće viđamo samo blagi bol u stomaku uz nadutost i uvećanje jajnika. OHSS se može javiti i u drugim slučajevima stimulacije ovulacije (opisani su čak i OHSS u spontanim ciklusima) mada je ovo daleko ređe. Trudnoća koja nastane lučenjm svojih hormona dodatno doprinosi daljem razvoju OHSS-a.

Prevencija OHSS-a mora biti prioritet svake IVF klinike, a tretman već nastalog poremećaja mora biti energičan, momentalan i po potrebi zahtevati hospitalizaciju i uključivanje u tim lečenja i anesteziologa i internistu sa svim postulatima intenzivnog lečenja.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.