Krioprezervacija

Krioprezervacija predstavlja skup revolucionarnih tehnologija iz oblasti kriobiologije kojim se ćelije i tkiva uspešno mogu zamrznuti na izuzetno niskim temperaturama koje omogućavaju gotovo zaustavljanje bioloških procesa, starenja i odumiranja ćelija, i što je još bitnije, naknadno, nakon perioda od više godina do više decenija, uspešno odmrznuti zadržavajući pri tome svoju kompletnu funkcionalnost.


Decenije naučnih otkrića, razvoja posebnih supstanci koje pomažu ćelijama da prežive ovaj proces, takozvanih krioprotektanata, kao i posebnih mehanizama zamrzavanja, koje danas funkcionišu na bazi vitrifikacije, doprineli su tome da se danas uspešno zamrzavaju i naknadno odmrzavaju uz ogromnu stopu preživljavanja gotovo sve ljudske ćelije, uključujući i one najosetljivije – jajne ćelije.


Danas je stopa preživljavanja čak i jajnih ćelija savremenim postupcima vitrifikacije dostigla neverovatnih 95% i više, iako je pre nekoliko godina iznosila svega 20%.


O bezbednosti procedure govori činjenica da je trenutno skoro 40% dece koja se rađaju nakon postupaka vantelesne oplodnje svoj put započelo kao embrion koji je po oplodnji zamrznut i naknadno odmrznut metodama krioprezervacije, što govori ne samo o efikasnosti već i o bezbednosti procedure, pošto je u navedenim situacijama zabeležena čak i niža stopa komplikacija u trudnoći.


Danas se uspešno krioprezerviraju gotovo svi tipovi ljudskih želija, uz rutinsko zamrzavanje spermatozoida, jajnih želija, embriona, kao i uspešno zamrzavanje celog tkiva testisa i jajnika u određenim indikacijama.

Prezervacija fertiliteta

Brojna su stanja kako patološka tako i ona druga životna zbog kojih je određenoj osobi ili paru ugrožena reproduktivna funkcija pre nego što je ona ili on uspeo da se ostvari u ulozi roditelja i kompletirao svoje reproduktivne planove.


Poslednjih decenija zabeležen je, na žalost, porast učestalosti brojnih malignih bolesti koje pogađaju žene i muškarce u ranijem životnom dobu u toku reproduktivnog perioda. Optimistično je da se većina ovih bolesti (među kojima prednjači rak dojke, limfomi, leukemije, rak grlića materice i brojni drugi) danas uspešno leči ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, ali će kao posledica bolesti ili njenog tretmana i upotrebe hemioterapije reproduktivna funkcija u većini slučajeva biti značajno oštećena, ako ne i onemogućena.


Sa druge strane savremeni kulturološki i sociološki trendovi često diktiraju odlaganje ostvarivanja roditeljstva za kasniju životnu dob. Treba ipak imati na umu da biološki časovnik nije napravljen po agenda ovih planova.


Pored navedenog postoje i brojne nemaligne bolesti poput endometrioze, benignih tumora jajnika i njihovog operativnog tretmana, kao i genetski uslovljenog prevremenog iscrpljivanja funkcije jajnika koji mogu dovesti do značajnog gubitka reproduktivne funkcije u mladom dobu pre ostvarivanja roditeljstva.


Teže oštećenje spermatogeneze kod muškaraca, poznatog ili nepoznatog porekla, kao posledica upala, tumora, trauma i brojnih drugih faktora (često nepoznatog uzroka) takođe ima tendenciju da se pogoršava i dovede do gubitka reproduktivne funkcije pre ostvarivanja roditeljstva.


U svim navedenim situacijama savremena medicina je usavršavanjem zamrzavanja – krioprezervacije jajnih ćelija, tkiva jajnika, spermatozoida, kao i embriona, i upotrebom savremenih metoda vitrifikacije dovela gotovo do savršenstva tehnike prezervacije plodnosti i velikog uspeha navedenih procedura.


Ovo je danas standard u pristupu osobi sa navedenim problemima i smatra se neprihvatljivo da neko ne bude informisan ili mu ne bude pružena mogućnost da sačuva plodnost u situacijama kada se suočava sa potencijalonim ugrožavanjem reproduktivne funkcije.

Prezervacija fertiliteta kod onkoloških pacijenata

Savremeni protokoli lečenja malignih tumora svih lokalizacija utiču na sve sfere života pacijentkinja i pacijenata, značajno umanjujući njihov kvalitet života...

pročitajte više

Zamrzavanje jajnih ćelija iz socijalnih razloga

Tehnike krioprezervacije koje se primenjuju preko 40 godina toliko su usavršene da se danas...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više