Prezervacija fertiliteta kod onkoloških pacijenata | Zamrzavanje jajnih ćelija iz socijalnih razloga

Krioprezervacija predstavlja skup revolucionarnih tehnologija iz oblasti kriobiologije, kojim se ćelije i tkiva uspešno mogu zamrznuti na izuzetno niskim temperaturama koje omogućavaju zaustavljanje bioloških procesa, starenja i odumiranja ćelija. Što je još bitnije, naknadno, nakon perioda od više godina do više decenija, moguće je uspešno odmrzavanje, a da pri tome ćelije ne izgube svoju funkcionalnost.

Decenije naučnih otkrića, razvoja posebnih supstanci koje pomažu ćelijama da prežive ovaj proces, takozvanih krioprotektanata, kao i posebnih mehanizama zamrzavanja, koje funkcionišu na bazi vitrifikacije, doprineli su tome da se danas uspešno zamrzavaju i naknadno odmrzavaju uz visoku stopu preživljavanja gotovo sve ljudske ćelije, uključujući i one najosetljivije – jajne ćelije.

Danas je stopa preživljavanja čak i jajnih ćelija savremenim postupcima vitrifikacije dostigla više od 95% iako je pre nekoliko godina iznosila svega 20%.

O bezbednosti procedure govori činjenica da je trenutno skoro 40% dece koja se rađaju nakon postupaka vantelesne oplodnje svoj put započelo kao embrion koji je po oplodnji zamrznut i naknadno odmrznut metodama krioprezervacije. To ne govori samo o efikasnosti, već i o bezbednosti procedure, pošto je u navedenim situacijama zabeležena čak i niža stopa komplikacija u trudnoći.

Danas se uspešno krioprezerviraju gotovo svi tipovi ljudskih ćelija, uz rutinsko zamrzavanje spermatozoida, jajnih ćelija, embriona, kao i uspešno zamrzavanje celog tkiva testisa i jajnika u određenim indikacijama.

Prezervacija fertiliteta

Usled raznih patoloških stanja, a i socijalnih indikacija kada je određenoj osobi ili paru ugrožena reproduktivna funkcija pre nego što su uspeli da se ostvare u ulozi roditelja i kompletiraju svoje reproduktivne planove.

Poslednjih decenija zabeležen je, na žalost, porast učestalosti brojnih malignih bolesti koje pogađaju žene i muškarce u ranijem životnom dobu u toku reproduktivnog perioda. Optimistično je da se većina ovih bolesti (među kojima prednjači rak dojke, limfomi, leukemije, rak grlića materice i brojni drugi) danas uspešno leči ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, ali će kao posledica bolesti ili njenog tretmana i upotrebe hemioterapije reproduktivna funkcija u većini slučajeva biti značajno oštećena, ako ne i onemogućena.

Sa druge strane savremeni kulturološki i sociološki trendovi često diktiraju odlaganje ostvarivanja roditeljstva za kasniju životnu dob. Treba ipak imati na umu da biološki časovnik nije napravljen po agendi ovih planova.

Pored navedenog, postoje i brojne nemaligne bolesti poput endometrioze, benignih tumora jajnika i njihovog operativnog tretmana, kao i genetski uslovljenog prevremenog iscrpljivanja funkcije jajnika, koji mogu dovesti do značajnog gubitka reproduktivne funkcije u mladom dobu pre ostvarivanja roditeljstva.

Teže oštećenje spermatogeneze kod muškaraca, poznatog ili nepoznatog porekla, kao posledica upala, tumora, trauma i brojnih drugih faktora (često nepoznatog uzroka) takođe ima tendenciju da se pogoršava i dovede do gubitka reproduktivne funkcije pre ostvarivanja roditeljstva.

U svim navedenim situacijama savremena medicina je dovela gotovo do savršenstva tehnike prezervacije plodnosti i velikog uspeha procedura – krioprezervacije jajnih ćelija, tkiva jajnika, spermatozoida, kao i embriona pomoću upotrebe savremenih metoda vitrifikacije.

Ovo je danas standard za za pristup osobama sa navedenim problemima i smatra se neprihvatljivo da neko ne bude informisan ili mu ne bude pružena mogućnost da sačuva plodnost u situacijama kada se suočava sa potencijalonim ugrožavanjem reproduktivne funkcije.

Krioprezervacija

Prezervacija fertiliteta kod onkoloških pacijenataSavremeni protokoli lečenja malignih tumora svih lokalizacija utiču na sve sfere života...

Krioprezervacija

Zamrzavanje jajnih ćelija iz socijalnih razlogaTehnike krioprezervacije koje se primenjuju preko 40 godina toliko su usavršene da se danas...

Krioprezervacija

Prezervacija fertiliteta kod onkoloških pacijenataSavremeni protokoli lečenja malignih tumora svih lokalizacija utiču na sve sfere života...

Krioprezervacija

Zamrzavanje jajnih ćelija iz socijalnih razlogaTehnike krioprezervacije koje se primenjuju preko 40 godina toliko su usavršene da se danas...

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.