Genetska ispitivanja


Savremena medicina u mnogome se oslanja na dostignuća sofistciranih naučnih disciplina kao što je genetika.

Ovo se možda i najviše odnosi na kompleksnu granu kao što je reproduktivna medicina odnosno lečenje steriliteta, gde možemo slobodno reći da je genetičar sastavni i neotuđivi deo tima za uspešno izvođenje procedura vantelesne oplodnje.

Asistirani Hatching - LASER AHA


I u prisustvu kvalitetnih embriona, čak i u stadijumu blastocite, stopa uspeha se kreće oko 50 % u najboljim centrima i pored hromozomskih ambormalnosti embriona, kao razloga za neuspeh u određenom broju slučajeva navodi se i poremećaj procesa izleganja (hatching) embriona.

Faktori rasta za endometrijum


Glavni razlog frustirajućih višestrukih neuspelih pokušaja VTO je u određenim slučajevima o kojima ima više reči u posebnom odeljku, u neadekvatnom porastu, izgledu i neadekvatnoj prijemčivosti embriona.

Ispitivanju embriona i pripremi istog za uspešnu implantaciju posvećujemo puno pažnje i u njegovoj proceni koristimo najnaprednije ultrazvučne, endoskopske i genetske procedure.

Akupunktura


Akupunktura predstavlja drevnu kinesku medicinsku procedure koja se vekovima i milenijumima koristi u tretmanu brojnih bolesti.

Po tradicionalnoj kineskoj medicine ljudsko telo sadrži životnu energiju, či, koja putuje kroz telo podefinisanim meridijanima, kontroliše sve životne funkcije, i stimulacija određenih pozicija duž ovih meridijana može pomoći u regulisanju ove energije i pomoći u izlečenju.

EmbryoGen

Embryogen

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.