Neuspeli pokušaji vantelesne oplodnje predstavljaju izvor ogromne frustracije, kako za pacijente, tako i za ceo IVF tim. Iako je šansa za uspeh IVF ciklusa velika i dostiže i preko 50% u određenim situacijama, ova procedura i dalje nije “čarobni štapić” i određen procenat pacijenata neće uspeti iz prvog ili čak nekoliko pokušaja.

Definicija rekurentnih neuspelih pokušaja nije ujednačena, a ti neuspesi ne zavise samo od broja pokušaja, već i od broja kvaliteta vraćenih embriona tom prilikom. U našim uslovima se smatra da je to situacija u kojoj ne dolazi do trudnoće ni nakon 2 ciklusa IVF u kojima smo imali kvalitetne embrione, uz vraćanje više od jednog embriona.

Najčešći razlog za neupseh leži u neadekvatnoj genetskoj konstituciji embriona koji je mogao imati i morfološki uredan nalaz. Veruje se da je u preko 80% slučajeva neuspeha krivac genetski ili hromozomski neispravan embrion. Činjenica je da nakon 35. godine života žene šansa za pojavu aneuploidije raste, tako da je nakon 40. godine žene čak i preko 90% embriona genetski ili hromozomski neispravno.

Kako bismo prevenirali ovu pojavu u ovim slučajevima možemo predložiti pacijentu preimplantacioni genetski skrining embriona PGS, na broj i postojanje aneuploidnosti hromozoma, čime možemo osigurati transfer samo hromozomski ispravnih embriona i poštedeti par traume koju neuspeh nosi. Ukoliko se radi o monogenskim naslednim bolestima paru se predlaže PGD – preimplantaciona genetska dijagnostika. Danas postoji prihvaćen jedinstven naziv za ove tehnike - preimplantaciono genetsko testiranje embriona PGT.

U preostalih 20% slučajeva neuspeha kao glavni krivac smatra se neprijemčivost materice za prijem embriona i postoje određeni poremećaji koji kod žene mogu dodatno doprineti ovome, a koji se ne ispituju u okviru standardne dijagnostike steriliteta.

Ovi poremećaji zahtevaju dodatnu dijagnostiku pre narednih pokušaja VTO, kako bi se eventualno dijagnostikovali, i naknadno lečili čime se očekuje veća šansa za uspeh u narednim ciklusima.

Poremećaji koje ispitujemo u ovim situacijama su:

  • hematološki i imunološki uzroci, uz posebnu sklonost ka stvaranju tromba (trombofilija) i mogućem kompromitovanju procesa implantacije i ishrane embriona,
  • ispituje se prisusutvo antifosfolipidnog sindroma (antikardiolipinska antitela), Lupus antikoagulans antitela, kao i brojni poremećaji iz grupe trombofilija poput abnormalnog Faktor V Leiden, MTHFR Mutacije, nedostatka C proteina i S proteina, PAI I, F II G20210A,
  • genetsko ispitivanje oba partnera uz mogućnost testiranja i embriona PGD i PGS,
  • endokrinološki poremećaj (kompletna funkcija štitne žlezde, prolaktina kao i reporduktivne osovine),
  • anatomski faktori (brojna patološka stanja u materici koja se dijagnostikuju i leče histeroskopski).

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.