Ovarijalna rezerva

Ovarijalna rezerva po definiciji podrazumeva veličinu i kvalitet preostalog ovarijalnog folikularnog pula. Prevedeno na običan jezik ovarijalna rezerva označava rezervu jajnika u broju jajnih ćelija odnosno realnu – biološku starost jajnika.

Kao što je napomenuto žene se rađaju sa određenim brojem jajnih ćelija koje se dalje ne obnavljaju i ovaj broj sa godinama (naročito nakon 37. godine) kreće drastično da pada. Pad broja, često prati i pad kvaliteta jajnih ćelija.

Ispitivanje ovarijalne rezerve je od presudne važnosti u tretmanu infertiliteta i ginekologiji uopšte pošto lekaru i pacijentu daje uvid u situaciju i omogućava im da donesu najbolji plan za dalje.

Naime subspecijalisti steriliteta na testove ovarijalne rezerve (dijagnostičke postupke kojima se procenjuje ovarijalna rezerva) gledaju kao na identifikacioni document pacijentkinje.

Tearpijski pristup veoma čestio zavisi baš od ovih testova i svakako da će se u slučajevima smanjene ovarijalne rezerve i lekar i par daleko brže odlučiti za terapijsku opciju koja daje najviše šanse za trudnoću, poput vantelesne oplodnje.

Procena ovarijalne rezerve nam dakle služi za osnov kreiranja reproduktivnih planova, predviđanja vremena menopause, kao i osnov za izbor i vrstu tretmana steriliteta i dizajniranje protokola stimulacije u postupku vantelesne oplodnje.

Godine i reproduktivna funkcija

Na žalost starija reproduktivna dob predstavlja danas najveći izazov i najveći problem...

pročitajte više

Testovi ovarijale rezerve

Testovi ovarijalne rezerve predstavljaju sve dijagnostičke procedure kojima se procenjuje...

pročitajte više

Antimilerov hormon - AMH

Antimilerov hormon – AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova...

pročitajte više

Broj antralnih folikula - AFC

Antralni folikuli predstavljaju male folikule u jajnicima promera od 2- mm koji se mogu detektovati transvaginalnim ultrazvukom...

pročitajte više

Smanjena ovarijalna rezerva

Iako neke žene imaju dugo očuvanu ovarijalnu rezervu (mada ni tu šanse za trudnoću nakon 40. godine...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više